Slavie České Budějovice

 • Vítězný návrh

  Chaix & Morel et associés / CA Pichler / Jan Proksa

 • Zadavatel

  České Budějovice

 • Výsledky soutěže

  2020

 • Stav

  podepsaná smlouva

CBS

Předmětem soutěže bylo řešení rekonstrukce a revitalizace Kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích – najít odpověď na otázku, jak se v 21. století postavit k provozu a architektonickému řešení historického, památkově chráněného objektu, plnícího původně roli spolkového domu.
Porota z přihlášených třiatřiceti týmů vybrala šest účastníků, kteří "v dialogu" s porotou i zadavatelem návrhy postupně vypracovávali: PLURAL (Bratislava), Ondřej Císler (Praha), 4DS (České Budějovice), Chaix & Morel et associés, CA Pichler, Jan Proksa (Paříž, Vídeň), KAVA (Praha), PROJEKTIL ARCHITEKTI (Praha).

  1. 2019 prohlídka KD Slavie s vybranými šesti (Workshop I)
   13./14. 2. 2020 diskuze nad rozpracovanými návrhy (Workshop II)
   21./22. 5. 2020 diskuze nad rozpracovanými návrhy (Workshop III)
  1. 2020 odevzdání finální verze soutěžního návrhu (Final)
Porota

Marek Přikryl

předseda poroty

Diplom získal na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2010). V roce 2013 dokončil studium na Akademii výtvarného umění v Praze. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově. V roce 2011 založil spolu s architektem Martinem Prokšem ateliér Prokš Přikryl architekti. K jejich oceněným stavbám patří například přístavba Vrbatovy boudy ve Vítkovicích (2015), či zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže (2013).

Juraj Thoma

místopředseda poroty

Vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil jako odborný pracovník – archeolog do Památkového ústavu v Českých Budějovicích a od roku 1995 působil v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. V roce 2002 se stal prvním náměstkem primátora a v roce 2006 až 2014 byl primátorem města České Budějovice. Od roku 2018 je prvním náměstkem primátora odpovědným za oblast kultury, strategického rozvoje a územního plánování. Je autorem a spoluautorem několika publikací z oboru historie a archeologie.

Stanislav Fiala

Architekturu studoval na ČVUT v Praze a na Akademii výtvarných umění (1986). V devadesátých letech byl deset let partnerem v D. A. Studiu a od roku 1998 ve společnosti D3A. Od roku 2009 působí ve společnosti Fiala+Nemec. Je autorem mimořádných staveb po celém světě. Mezi oceněné patří Golf Klub Čertovo břemeno nebo MUZO Centre – Praha (Finalista ceny Mies van der Rohe Award 2001, Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture 2005, Cena hlavního města Prahy 2000, Stavba roku 2000). K jeho nedávným realizacím-rekonstrukcím patří známý Sweerts-Šporkův palác a Palác Národní v Praze.
Získal cenu Architekt roku 2019.

Barbora Hora

Vystudovala architekturu na UMPRUM v Praze pod vedením prof. akad. arch. Jindřicha Smetany. Během studia se zúčastnila studijní stáže Erasmus na Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Roku 2014 se stala jednou ze zakladatelů ateliéru ORA, zabývající se tématem maloměsta a jeho kontextem. K jejich dílům patří například Štajnhaus – rekonstrukce penzionu v Mikulově (2017), či Modrák – rekonstrukce vinného sklepa ve Vrbovci (2011). V roce 2019 získalo studio ORA nejvyšší ocenění v anketě časopisu ARCHITECT+ v rámci TOP100 českých architektonických kanceláří.

Jáchym Svoboda

Titul získal na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Roku 2015 se stal jedním ze zakladatelů společnosti Atelier bod architekti, věnující se všem typům zadání od urbanistických koncepcí, přes návrhy novostaveb, až po rekonstrukce. K posledním dílům ateliéru patří například návrh Polyfunkčního dmu Slivinec (2019), který vyhrál 1. místo v architektonické soutěži. Vítězná projekt v architektonické soutěži na rekonstrukci Úřadu městské části Praha 7 se právě blíží ke konci své realizace.

Petr Štěpánek

Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Písku s dokončením maturity na Střední elektrotechnické škole v Hluboké nad Vltavou. Dlouhodobě se věnuje činnostem spojených s výstavbou a rekonstrukcí objektů. Pracoval jako stavbyvedoucí v ABStav s.r.o. a jako jednatel pro P&P Service s.r.o., poté pro JSP Group s.r.o., kde působí dodnes. Roku 2014 se stal zastupitelem města České Budějovice.

Daniel Turek

Vystudoval bakalářský obor Hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2005 je členem kulturní komise rady České Budějovice, kterou v letech 2006–2010 a 2015–2018 vedl jako předseda. Působí rovněž v komisi pro kulturu a cestovní ruch Jihočeského kraje. Pracoval v cestovním ruchu a v bankovním sektoru, v současnosti je zaměstnancem Biologického centra AV ČR, v. v. i., kde pracuje jako administrátor veřejných zakázek malého rozsahu.

Jan Klein

náhradník

Architekturu a stavitelství vystudoval na Fakultě stavební na ČVUT. Je autorizovaný energetický auditor a autorizovaný inženýr. Věnuje se především projekčním prací objektů k bydlení, ale také developerské činnosti. Roku 2014 založil vlastní architektonický a projekční ateliér – Atelier Klein a roku 2019 založil vlastní stavební firmu Klein Building. Od roku 2018 je zastupitelem města České Budějovice a stal se spoluzakladatelem hnutí Čisté Budějovice.

Šimon Heller

náhradník

Vystudoval učitelství, obor matematika a zeměpis, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracoval jako učitel na ZŠ v Kaplici, jako asistent poslance PS PČR, a poté jako učitel na gymnáziu v Třeboni. Od roku 2014 je členem dopravní komise Rady města České Budějovice a od roku 2019 členem zastupitelstva města České Budějovice a předsedou finančního výboru zastupitelstva města České Budějovice.

Ivan Nadberežný

náhradník

V roce 1981 promoval na Fakultě žurnalistiky UK v Praze. Novinářskou práci vykonával 21 let v ČTK, armádním tisku a v deníku Jihočeská pravda. Od roku 1990 podniká v oboru polygrafie. Osmé volební období je zastupitelem města České Budějovice. Dvě volební období byl také zastupitelem Jč. kraje. Účastnil se práce ve výborech územním a kontrolním, v komisi pro architekturu a urbanismus, komisi Jč. kraje pro inovace, v komisích po realizaci investic města.

Jan Piskač

náhradník

Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (2001). Je učitel řečí a rétoriky, tvůrčího psaní a veřejného vystupování, literát, překladatel, komediant a zpěvák. Pracoval na Lycée Carnot Dijon ve Francii, v Boomerang Theatre Company Cork v Irsku, TeaK Helsinki ve Finsku a v Dom mladih Split v Chorvatsku. Je členem zastupitelstva města České Budějovice.

Předchozí Další