DÍLO – Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků 18. 12. 2020 vydaná Prahou 10

Umělce Haukovou a Chalupeckého bude v jejich parku připomínat billboard řízený umělou inteligencí

David Kašpar (místostarosta Prahy 10 a porotce) hovoří o soutěži pojejím vyhlášení.