DÍLO – Pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému

 • Zadavatel

  Praha 10

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh

 • Vyhlášení soutěže

  21.9.2020

 • Odevzdání návrhu

  16.11.2020, 14:00

 • Ceny a skicovné

  200 000 Kč - 150 000 Kč - 100 000 Kč + mimořádné odměny 50 000 Kč

 • Nutná registrace dodavatele v TENDER ARENA

  https://tenderarena.cz/#/

CHA

Umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10
Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké ztvárnění pocty Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého mezi ulicemi Vršovickou a U Vršovického nádraží na Praze 10.
Cílem soutěže je najít pro městskou část Praha 10 partnera pro vytvoření kvalitní soudobé umělecké instalace ve veřejném prostoru, a to v souladu s pravidly danými Programem Umění pro město.

Více o Chalupeckém a Haukové - odkazy:
Tomáš Pospiszyl: Obhájce Chalupecký
Jindřich Chalupecký: Svět, v němž žijeme
Věra Slavíčková: Jiřina Hauková

Porota

Tomáš Vaněk

předseda poroty

umělec, rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Jana Komrsková

místopředsedkyně poroty
 1. místostarostka městské části Praha 10

Karin Kottová

kurátorka, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Maria Loboda

umělkyně

Otto M. Urban

kurátor a historik

Renata Chmelová

starostka městské části Praha 10

Martin Valovič

místostarosta městské části Praha 10

Milan Houser

náhradník

umělec, proděkan Faulty výtvarných uměni VUT v Brně

Edith Jeřábková

náhradník

kurátorka

David Kašpar

náhradník

místostarosta městské části Praha 10