Nová škola Chýně

 • Vítězný návrh

  Atelier CMJN / François Lepeytre, Gaël Brulé, Hector Hernandez / Paříž, Francie

 • Zadavatel

  Chýně

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, jednofázová

 • Výsledky soutěže

  2015

 • Stav

  Postaveno a v provozu od roku 2017

 • Ceny a odměny

  300 000 Kč - 150 000 Kč - 75 000 Kč + odměny: 45 000 Kč a 30 000 Kč

 • Web školy

  ZSChyne.cz

CHY

Nová základní škola měla být pro obyvatele Chýně zároveň novým vzdělávacím, kulturním, společenským a sportovním centrem. Její roli v životě komunity obce je důležité patřičně zdůraznit. Cílem soutěže bylo tedy nejen najít odpovídající ekonomické a udržitelné řešení pro novou školu, ale zároveň postavit základy novému společenskému centru obce.

Starostka Anna Chvojková - úvodní slovo soutěžního zadání: "Diskuse o nové škole začala dostávat konkrétnější podobu v roce 2012. V říjnu 2012 předložila Školská rada vedení obce podklady s návrhy možných variant řešení. Následně pak byl v prosinci 2012 zastupitelstvem obce zřízen Výbor pro výstavbu nové základní školy, jehož úkolem bylo připravit podklady pro výstavbu školy a s ohledem na demografický vývoj provést analýzu využitelnosti školy v dlouhodobém horizontu. Na doporučení tohoto výboru schválilo v červnu 2014 záměr vyhlásit architektonickou soutěž na koncepci nové základní školy. O potřebnosti této stavby se ovšem i nadále vedly vášnivé debaty a výstavba nové základní školy se pak stala i jedním z hlavních témat komunálních voleb v říjnu 2014. Pro zastupitelstvo vzešlé z těchto voleb je stavba nové školy jednoznačnou prioritou.
Abychom získali zpětnou vazbu od obyvatel obce a zjistili jejich představy o všech důležitých atributech nové školy, uskutečnili jsme v lednu 2015 setkání s obyvateli Chýně v rámci tzv. plánovacího víkendu. Ze závěrů této akce jasně vyplynulo, že od školní budovy očekáváme mnohem víc než splnění norem a předpisů. Škola by měla být vzdělávacím, sportovním, kulturním a především komunitním centrem obce. Měla by mít příjemnou atmosféru a působit otevřeným a přátelským dojmem.
Školu chceme bezpečnou, vstřícnou k dětem, s podnětným a inspirativním prostředím pro moderní výuku včetně alternativních výukových metod. Celý prostor školy musí umožnit efektivní využití dětmi, rodiči i učiteli, ale také veřejností při mimovýukových aktivitách. Naším cílem není škola honosná, ale škola, která se nám sice bude líbit, ale kde se zároveň forma podřizuje funkčnosti a ne naopak. Nová škola bude zhmotněním představ o moderním a vkusném prostředí pro výchovu a péči o děti i obyvatele Chýně."

Porota

Pavel Nasadil

Předseda poroty

Absolvoval studium na Akademii výtvarných umení u Emila Prikryla v roce 2005, poté založil spolu s Janem Horkým ateliér FAM Architekti. Krome cetných realizací v Ceské republice intenzivne spolupracuje s britskou architektonickou kancelárí Feilden + Mawson. FAM Architekti mají zkušenosti s projekty individuálního bydlení i složitými typologickými tématy verejných a dopravních staveb. Díky vítezství v nekolika architektonických soutežích pracují rovnež na projektech pro verejnou správu, mesta a instituce.

Anna Chvojková

Místopředsedkyně poroty

Starostka obce Chýne, bez politické príslušnosti. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Prírodovedeckou fakultu, obor Geografie – kartografie, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, cást studií absolvovala ve Španelsku. Pracovala v neziskovém sektoru, profesí projektová manažerka pro oblast lidských zdroju a evropských dotací. V Chýni žije již více než šest let a zpracovala demografickou studii obce.

Gabu Heindl

Vystudovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a Princetonské univerzitě (USA). Vyučovala na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci, na TU Delft, Berlage Institute v Rotterdamu a Umělecké akademii v Düsseldorfu. Od 2007 vede ve Vídni vlastní ateliér GABU Heindl Architektur a zároveň učí na vídeňské Akademii výtvarných umění. GABU Heindl Architektur se věnuje mimo jiné návrhům veřejných budov a kulturních a vzdělávacích zařízení. Ohrazuje se proti šovinistické, rasistické a diskriminační architektuře, vykořisťujícím návrhům a spekulačním záměrům. V roce 2013 úspěšně dokončila rekonstrukci a rozšiření základní školy v obci Wiener Neustadt, součástí jejíhož vzniku byly plánovací workshopy s více než stovkou učitelů a tisícem školou povinných dětí.

Martina Buřičová

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Po několikaleté spolupráci s S.H.S. architekti a zahraniční stáži ve Francii založila spolu se Štěpánem Kubíčkem vlastní architektonické studio caraa.cz. Mimo jiná ocenění získal tento ateliér v roce 2010 Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. V současnosti Martina Buřičová působí jako odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT a vyučuje základy architektonického navrhování studenty prvního ročníku.

Petra Vacková

Místostarostka obce, žije v nové části Chýně přes sedm let. Vystudovala VŠCHT v Praze, obor fyzika a chemie pevných látek (technologie výroby silikátů). Několik let řídila marketing a obchod pro Českou republiku v holandských firmách s mezinárodní působností. V současnosti pracuje jako expert MŠMT v oblasti evropských dotací a zabývá se v nově připravovaném operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporou vědy, technologií, inženýringu, matematiky a podporou environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a podnikavosti v regionálním a vysokém školství. Kromě rozvoje školství na lokální i státní úrovni se zajímá o komunitní plánování a udržitelný život v obci.

Ondřej Píhrt

Náhradník

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, část studií i následnou praxi absolvoval v Německu. Po několikaleté spolupráci spolu s Mojmírem Ranným v roce 2008 založili ateliér RAP partners, kde se věnují architektuře převážně malého měřítka. V loňském roce vyhráli architektonickou soutěž na základní školu v Psárech, s obcí navázali spolupráci a momentálně se projekt nachází ve fázi územního řízení.

Petr Štěpánek

Náhradník

Učí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho specializaci jsou veřejné zakázky, na kterých se podílí jak teoreticky, tak i v praxi organizací výběrových řízení pro různé obce v České republice. V Chýni, kde žije již delší dobu, je členem Finančního výboru a Výboru pro výstavbu nové základní školy.

Předchozí Další