Centrum Horní brána v Českém Krumlově

 • Zadavatel

  Město Český Krumlov

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová soutěž o návrh

 • Termín odevzdání v 1. fázi

  30.9.2022 14:00

 • Termín odevzdání v 2. fázi

  24.3.2023 14:00

 • Ceny a skicovné

  300 000 Kč - 200 000 Kč - 150 000 Kč + skicovné 3 x 50 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  E- ZAK Český Krumlov

CKR

Město Český Krumlov plánuje vytvořit nové lokální městské centrum, které občanům nabídne služby a funkce odpovídající rozvíjejícímu se městu současnosti. Takové centrum, na jehož ploše vznikne smysluplná škála služeb a využitelných prostor, které historické jádro není schopno nabídnout. Město zde chce umístit funkce, které je v historické zástavbě centra města velice obtížné zajistit (z důvodu omezené dopravní obslužnosti, velikosti vnitřních prostor objektů, malé dimenze komunikací, komplikované morfologie místa...) a podpořit tak rozvoj periferních částí centra, jež mohou lépe reagovat na dynamický vývoj společnosti a jejích potřeb i ve smyslu společenského dění a běžného setkávání.

Porota

Boris Redčenkov

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolu s Prokopem Tomáškem
založili vlastní kancelář Atelier 69 – architekti, jejíž tým později doplnil Jaroslav
Wertig. Mezi realizace A69 patří Sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních,
rekonstrukce pěší zóny v Chebu nebo obytný komplex Central Park v Praze. Vyučuje
na Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a vede ateliér na Fakultě architektury
ČVUT v Praze.

Adam Gebrian

Architekt a propagátor architektury, absolvoval studium na Fakultě umění
a architektury TU v Liberci, studoval také v Los Angeles a pracoval v Londýně či
Paříži. V roce 2015 získal ocenění Architekt roku. Věnuje se zejména teoretické,
kritické a mediální aktivitě. Podílel se na vzniku Centra architektury a městského
plánování (CAMP). Všeobecné povědomí o architektuře šíří skrz vlastní pořady na
Radiu Wave a na internetové televizi MALL.cz.

Jana Moravcová

Vystudovala architekturu na ČVUT. Než založila vlastní ateliér a stejnojmennou
galerii Norm-a pracovala v nizozemském Rotterdamu a v Praze v kancelářích ADR či
Ivan Kroupa architekti. Působila jako asistentka v ateliéru Architektura 2 na pražské
UMPRUM.

Štěpán Valouch

Architekturu studoval na pražském ČVUT. V roce 2007 spoluzaložil ateliér ov-a, jehož stavby pro firmu Lasvit nebo Slavonice byly nominovány na evropskou cenu za architekturu Miese van der Rohe. Sídlo Lasvitu v Novém Boru navíc v roce 2020 získalo Českou cenu za architekturu. Věnuje se také vyučování architektury - je vedoucím ateliéru Valouch-Stibral na ČVUT.

Martin Červinka

Studoval demografii na UK a ekonomii na UK a VŠE v Praze. Působí jako poradce při sekretariátu náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánování Petra Hlaváčka. Kromě jiného se zabývá otázkou dostupnosti bydlení, v tomto ohledu působí jako výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Od roku 2019 pracuje také jako zástupce ředitele Pražské developerské společnosti.

Vítězslav Danda

náhradník

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT, kromě toho studoval také v Braceloně.
V roce 2010 spoluzaložil studio edit!, které se zabývá projekty různého měřítka
od rezidenčních a komerčních staveb až po veřejné budovy. Pracuje jako odborný
asistent v ateliéru Redčenkov-Danda na ČVUT.

Josef Hermann

 1. místostarosta města Český Krumlov

Ondřej Busta

městský architekt Českého Krumlova

Petr Hornát

vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a
stavebního řádu, Krajský úřad Jihočeského kraje

Miroslav Reitinger

jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu

Dalibor Carda

náhradník

starosta města Český Krumlov

Vojtěch Remeň

náhradník

ředitel Nemocnice Český Krumlov