Centrum Horní brána v Českém Krumlově

 • Vítězný návrh

  gogolák + grasse / Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Štěpán Matějka, Matúš Berák, Petr Staněk / Praha

 • Zadavatel

  Český Krumlov

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  15.5.2023

 • Ceny a skicovné

  300 000 Kč - 200 000 Kč + skicovné 2 x 50 000 Kč

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Povinné použití elektronického nástroje

  E- ZAK Český Krumlov

CKR

Město Český Krumlov plánuje vytvořit nové lokální městské centrum, které občanům nabídne služby a funkce odpovídající rozvíjejícímu se městu současnosti. Takové centrum, na jehož ploše vznikne smysluplná škála služeb a využitelných prostor, které historické jádro není schopno nabídnout. Město zde chce umístit funkce, které je v historické zástavbě centra města velice obtížné zajistit (z důvodu omezené dopravní obslužnosti, velikosti vnitřních prostor objektů, malé dimenze komunikací, komplikované morfologie místa...) a podpořit tak rozvoj periferních částí centra, jež mohou lépe reagovat na dynamický vývoj společnosti a jejích potřeb i ve smyslu společenského dění a běžného setkávání.

Porota

Boris Redčenkov

předseda poroty

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolu s Prokopem Tomáškem založili vlastní kancelář Atelier 69 – architekti, jejíž tým později doplnil Jaroslav Wertig. Mezi realizace A69 patří Sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních, rekonstrukce pěší zóny v Chebu nebo obytný komplex Central Park v Praze. Vede ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Zbyněk Toman

místopředseda poroty

2.místostarosta města Český Krumlov

Martin Červinka

Studoval demografii na UK a ekonomii na UK a VŠE v Praze. Působí jako poradce při sekretariátu náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánování Petra Hlaváčka. Kromě jiného se zabývá otázkou dostupnosti bydlení, v tomto ohledu působí jako výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Od roku 2019 pracuje také jako zástupce ředitele Pražské developerské společnosti.

Adam Gebrian

Architekt a propagátor architektury, absolvoval studium na Fakultě umění
a architektury TU v Liberci, studoval také v Los Angeles a pracoval v Londýně či
Paříži. V roce 2015 získal ocenění Architekt roku. Věnuje se zejména teoretické,
kritické a mediální aktivitě. Podílel se na vzniku Centra architektury a městského
plánování (CAMP). Všeobecné povědomí o architektuře šíří skrz vlastní pořady na
Radiu Wave a na internetové televizi MALL.cz.

Jana Moravcová

Vystudovala architekturu na ČVUT. Než založila vlastní ateliér a stejnojmennou
galerii Norm-a pracovala v nizozemském Rotterdamu a v Praze v kancelářích ADR či
Ivan Kroupa architekti. Působila jako asistentka v ateliéru Architektura 2 na pražské
UMPRUM.

Štěpán Valouch

Architekturu studoval na pražském ČVUT. V roce 2007 spoluzaložil ateliér ov-a, jehož stavby pro firmu Lasvit nebo Slavonice byly nominovány na evropskou cenu za architekturu Miese van der Rohe. Sídlo Lasvitu v Novém Boru navíc v roce 2020 získalo Českou cenu za architekturu. Věnuje se také vyučování architektury - je vedoucím ateliéru Valouch-Stibral na ČVUT.

Ondřej Busta

městský architekt Českého Krumlova

Petr Hornát

vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a
stavebního řádu, Krajský úřad Jihočeského kraje

Robin Schinko

místorstarosta Českého Krumlova

Vítězslav Danda

náhradník

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT, kromě toho studoval také v Braceloně.
V roce 2010 spoluzaložil studio edit!, které se zabývá projekty různého měřítka
od rezidenčních a komerčních staveb až po veřejné budovy. Pracuje jako odborný
asistent v ateliéru Redčenkov-Danda na ČVUT.

Alexandr Nogrády

náhradník

starosta města Český Krumlov

Vojtěch Remeň

náhradník

ředitel Nemocnice Český Krumlov

Předchozí Další