Škroupovo náměstí Česká Lípa

Odevzdává se jak fyzicky (panely, sešity, identifikační údaje a nosič dat) na podatelně městského úřadu Česká Lípa, tak elektronicky (čestná prohlášení a nezávazné nabídkové ceny) přes nástroj e-ZAK. Včasné doručení obého je na zodpovědnosti účastníků.