Škroupovo náměstí Česká Lípa

 • Vítězný návrh

  M2AU – Linda Boušková, Filip Musálek, Lýdia Šušlíková, Norbert Obršál, David Helešic

 • Zadavatel

  Česká Lípa

 • Výsledky soutěže

  2020

 • Stav

  příprava JŘBU

CLS

O nejlepší návrh rekonstrukce Škroupova náměstí mezi sebou soutěžilo 14 týmů, což znamená 52 architektů, krajinářských architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří tomuto úkolu dohromady věnovali více než 1 800 hodin práce.

Plocha Škroupova náměstí byla kdysi tvořena farním a děkanským kostelem a ulicemi podél měšťanské obvodové zástavby. V nynější době se však uprostřed náměstí v historickém centru České Lípy namísto zaniklého kostela objevuje ostrov automobilů, dožívající stromy a vyvýšené travní plochy tvořící spíše bariéru. Jelikož Škroupovo náměstí leží v těsné blízkosti hlavního náměstí T. G. Masaryka, je dnes vnímáno jako náměstí vedlejší a nachází se mimo hlavní ruch.
Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší řešení rekonstrukce Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojujícího náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé a vytvořit kvalitní veřejný prostor v městské památkové zóně v archeologicky atraktivní lokalitě. Po rekonstrukci by Škroupovo náměstí mělo být odpočinkovým místem v tepajícím srdci České Lípy, s množstvím zeleně a příjemného stínu, s možností pořádání menších kulturních akcí a trhů nejrůznějšího druhu.

Porota

Ondřej Synek

předseda poroty

architekt, spoluzakladatel ateliéru re:architekti

Jitka Volfová

místopředsedkyně poroty

starostka města Česká Lípa

Miroslav Cikán

architekt, spoluzakladatel architektonické kanceláře MCA

Martina Forejtová

krajinářská architektka, zakladatelka ateliéru Land05

David Kotek

architekt, zakladatel architektonické kanceláře Projektstudio

Marek Žáček

náhradník

architekt působící v ateliéru BY architects

Martin Brož

místostarosta města Česká Lípa

Roman Málek

zastupitel města Česká Lípa a předseda Výboru pro rozvoj města a památky

Jolana Nebřenská

náhradník

vedoucí Odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Lípa

Hana Ezrová

náhradník

Vedoucí Oddělení investic a dotací Městského úřadu Česká Lípa

Petra Novotná

náhradník

vedoucí Oddělení technické správy majetku a Odboru správy majetku Městského úřadu Česká Lípa

Předchozí Další