Škroupovo náměstí Česká Lípa

 • Zadavatel

  Česká Lípa

 • Typ soutěže

  Soutěž o návrh - otevřená, projektová, architektonicko krajinářská, jednofázová

 • Termín odevzdání

  31.1.2020 13:00

 • Ceny

  350 000 - 225 000 - 125 000 Kč + odměny 50 000 Kč

 • Odkaz na soutěž v elektronickém nástroji e-ZAK

  https://zakazky.mucl.cz/contract_display_850.html

 • Stav

  Přezkoušení a hodnocení návrhů

Plocha Škroupova náměstí byla kdysi tvořena farním a děkanským kostelem a ulicemi podél měšťanské obvodové zástavby. V nynější době se však uprostřed náměstí namísto dnes už zaniklého kostela objevuje ostrov automobilů, vyvýšené travní plochy, tvořící spíše bariéru, a dožívající stromy. Je třeba tomuto „vedlejšímu náměstí“ na lukrativním místě opět navrátit důstojnost a nabídnout českolipským občanům nové možnosti jeho využití. Cílem soutěže je nalezení nejlepšího řešení na rekonstrukci Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojující náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé a vytvořit kvalitní veřejný prostor v památkově chráněném avšak dlouhodobě zanedbaném historickém centru. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 mil. Kč bez DPH.

Pro účastníky
Porota

Ondřej Synek

předseda poroty // V roce 2011 vystudoval Školu architektury u profesora Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze. Následně spoluzaložil architektonický ateliér re: architekti s prvotní vizí práce na urbanistických úlohách. Postupně se začali zabývat nejen urbanismem, ale i architekturou a realizací pozemních staveb. V architektonicko-urbanistické soutěži na obnovu Jiráskova náměstí v Plzni se umístili na 1. místě. S Michalem Kuzemenským vedl na FA ČVUT ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek (2011-17).

Jitka Volfová

místopředsedkyně poroty // Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze. Je česká politička a úřednice, od roku 2014 zastupitelka města Česká Lípa, od roku 2016 zastupitelka a 1. náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, členka hnutí ANO 2011. Roku 2018 byla zvolena starostkou města Česká Lípa.

Miroslav Cikán

Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze a spolu s Pavlou Melkovou založil v roce 1996 architektonickou kancelář MCA. K úspěšným realizacím vzešlých z architektonických soutěží patří například návrh úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad, či úprava Bastionu U božích muk. Od roku 2009 je architekt Cikán vedoucím atelieru na fakultě architektury ČVUT v Praze. Věnuje se také teoretické činnosti a publikuje v odborných časopisech.

Martina Forejtová

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na zahradnické fakultě v Lednici na Moravě při Mendelově univerzitě v Brně. Externě spolupracovala s ateliérem Terra Florida (2001-2005). V roce 2005 spoluzaložila ateliér a05, kde byla partnerem po dobu jeho existence až do roku 2015. Následně založila Land05, ateliér zahradní a krajinářské architektury. Ve spolupráci s XTOPIX získali 1. místo v architektonicko-urbanistické soutěži na revitalizaci Husova náměstí v Lysé nad Labem.

David Kotek

Architekturu vystudoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Působil v ateliéru ARCHTEAM v Náchodě, a poté v Ateliér Brno (P. Hrůša a P. Pelčák). Od roku 2004 vede svoji vlastní architektonickou kancelář Projektstudio v Ostravě., zabývající se environmentální architekturou. Ateliér získal za rekonstrukci Městského stadionu v Ostravě titul Stavba roku 2016 a zpracoval návrh na rekonstrukci Duhového náměstí v městském obvodu Poruba.

Marek Žáček

náhradník // Vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Během studia se zúčastnil studijní stáže na TU/e v Eindhovenu a pracovní stáže v architektonickém studiu Pott Architects v Berlíně. Praxi také získal v atelieru Petr Janda / brainwork a od roku 2015 působí v atelieru BY architects.

Martin Brož

Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Novém Boru. Pracoval jako technolog ve sklářském průmyslu, následně jako proces technik, později jako vedoucí infrastruktury a energetik v automobilovém průmysl. V roce 2013 byl oceněn za nejlepší energetický projekt v kategorii středně velké podniky. Od roku 2018 je místostarosta v České Lípě a působí v odboru rozvoje města a investic, v odboru správy majetku města, ve stavebním úřadu a na úseku územního plánování a jako energetický management města.

Roman Málek

Civilním povoláním je geodet s 30letou praxí. V roce 2013 založil společnost Geodézie Málek, která nabízí geodetické služby. Stal se zastupitelem města Česká Lípa, předsedou výboru pro rozvoj města a památky a místopředsedou výboru pro prodej a pronájem nemovitostí.

Jolana Nebřenská

náhradník // Vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor pozemní stavby, a Metropolitní univerzitu Praha, obor Veřejná správa – právní specializace. Téměř 30 let pracuje na MěÚ v České Lípě jako investiční technik a od roku 2009 jako vedoucí odboru rozvoje města a investic. Ve svojí profesní praxi se věnovala přípravě a realizaci veřejných investic a od roku 1995 se zároveň zabývá zadáváním veřejných zakázek.

Hana Ezrová

náhradník // Vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze. Po studiu působila jako přípravář a rozpočtář staveb u stavební firmy LUHOV-CL a.s., poté jako investiční technik města Česká Lípa. Od roku 2015 je vedoucí oddělení investic a dotací pro město Česká Lípa.

Petra Novotná

Vystudovala Střední zahradnickou školu Děčín – Libverda a Univerzitu Jana Ámose Komenského Praha. Údržbě veřejné zeleně se věnuje přes 20 let, a to nejdříve v soukromé společnosti a od roku 2008 na MěÚ Česká Lípa jako vedoucí oddělení technické správy majetku a v současné době jako vedoucí odboru správy majetku. Mimo jiné se podílí na správě a údržbě veřejného prostranství, komunikací a nemovitostí.

Předchozí Další