Nová ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

Odevzdává se jak fyzicky (panely, sešity, identifikační údaje a nosič dat) na adrese organizátora CCEA MOBA, tak elektronicky (čestná prohlášení a nezávazné nabídkové ceny) přes nástroj Tender arena. Včasné doručení obého je na zodpovědnosti účastníků.