Nová ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

 • Zadavatel

  Praha - Dolní Měcholupy

 • Typ soutěže

  Soutěž o návrh - otevřená, projektová, architektonická, jednofázová

 • Termín odevzdání

  29.5.2020, 14:00

 • Ceny

  1 000 000 - 700 000 - 500 000 Kč + odměny 200 000 Kč

 • Odkaz na soutěž v elektronickém nástroji Tender arena

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=309942

Cílem soutěže je najít nejlepší řešení na mateřskou školu velikosti 4 tříd a základní školu velikosti 2 x 9 tříd obsahující třídy I. a II. stupně pro 540 žáků. Kromě školy samotné bude součástí areálu školní knihovna a sportoviště přístupné veřejnosti. Návrh bude prezentovat také řešení veřejného prostranství před novostavbou v budoucí ulici Kardausova, dopravní napojení školy a řešení dopravy v klidu.

Pro účastníky
Porota

Ondřej Tuček

předseda poroty // Absolvoval v roce 2001 Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Od roku 2012 má vlastní architektonickou kancelář. Má za sebou úspěšnou realizaci základní školy v Hovorčovicích. Vedle navrhování působí jako organizátor i porotce architektonických soutěží. V současnosti pracuje také jako odborný poradce pro starostu MČ Praha 8.

Jiří Jindřich

místopředseda poroty // Starosta dynamicky se rozvíjející městské části Praha – Dolní Měcholupy. Profesí architekt pracující ve vlastní projekční kanceláři se zaměřením na dřevostavby a rekonstrukce historických objektů. V letech 2008 – 2017 pracoval jako odborný asistent na TU Liberec v atelieru Environmental Design. Zájem o historii a profesní zaujetí pro dobré stavby se snaží zúročit v plánování budoucnosti své rodné obce.

Markéta Smrčková

Absolvovala v roce 2001 Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V roce 2000 spolu s Tomášem Starým založila vlastní ateliér Lennox architekti. V roce 2011 se podílela jako členka skupiny Architekti na jedné lodi na textu reformního Desatera pro ČKA.

Vít Beran

Absolval v roce 1982 VŠZ v Praze, obor ZOO. Další doplňkové a rozšiřující vzdělání na PřF UK a PedF UK v Praze. Praktikujícím učitelem od roku 1982, od roku 1992 pak v pozici ředitele na ZŠ Táborská v Praze 4. Od roku 2007 do současnosti je ředitelem Základní školy Kunratice, fakultní školy PedF a PřF UK v praze a pilotní- -modelové školy projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Václav Škarda

náhradník // Absolvoval v roce1997 Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V roce 1999 založil s Jiřím Poláčkem architektonickou kancelář Atelier K2, dnes vede Škarda architekti. V roce 2009 se umístil v soutěži na Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně, v roce 2016 pak získal 1. cenu v soutěži Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Praze.

Petr Hlaváček

Absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze, kde od roku 1990 působí jako pedagog. Jeden semestr přednášel jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. V roce 2010 založil atelier Headhand architekti. Několik let zastával funkci proděkana pro rozvoj a výstavbu Fakulty architektury ČVUT a v letech 2015–2016 působil jako ředitel IPR Praha. V současnosti působí jako zastupitel hlavního města Praha a 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územní plán.

Luboš Ježil

náhradník // Neuvolněný místostarosta a člen výboru pro územní rozvoj dynamicky se rozvíjející městské části Praha – Dolní Měcholupy. Má vzdělání v oborech strojírenství, management a finance. Mimo jiné pracuje jako projektový manažer v oblasti vývoje elektronizace podpůrných procesů v UniCredit Bank.

Jana Doláková

náhradník // Místostarostka pro školství a sociální záležitosti v Dolních Měcholupech. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Praze, pedagogickou fakultu v Praze a Hradci Králové. Má pedagogické zkušenosti ze základní i mateřské školy, kde pracovala 14 let. Účastnila se projektu Respektovat a být respektován ve Zdravé mateřské škole, kde se seznámila i s procesem integrace. 15 let pracovala pro společnost 2N Telekomunikace a.s.

Předchozí Další