Nová ZŠ a MŠ pro Dolní Měcholupy

1. cena
 • Autor architektonický ateliér PROJEKTOR
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Autoři: Václav Matějka, Eva Šarochová // „Čtyřlístek staveb se společným srdcem“ Návrh areálu vychází z myšlenky 1 základního modulu a postupného připojení dalších budov různých funkcí. Rozvržení je dle návazností na uliční parter či přírodu. Základna uprostřed zajišťuje společné zázemí a vstupy. Jednotlivé hmoty definují hranice a chrání život uvnitř. Minimalistické fasády vstupují v dialog s okolní zástavbou. Zastavěnou plochu nahrazují střešní terasy, které mohou sloužit i pro rozšíření školy. Koncept umožňuje libovolnou etapizaci.

Hodnocení poroty

Návrh dle názoru poroty předložil koncept školy 21. století. Nabízí vysokou míru variability a flexibility i rezervu pro rozvoj. Porota oceňuje architektonickou formu otevřené struktury, která bude teprve postupně naplněna životem. Funkční členění domu je dobře propsáno do jeho hmotové konfigurace a kladně bylo hodnoceno přehledné členění do čtyř pavilonů a využití přízemí pro komunitní funkce – nová škola má ambici stát se komunitním středem nové čtvrti. Chválíme různorodost a pestrost intimity venkovních prostor.

Předchozí Další
2. cena
 • Autor MASCO
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Autoři: Tomáš Kotas, Adam Novotník, Tomáš Gelien // Škola je navržena jako sdílený otevřený systém, který slouží učitelům, žákům, rodičům a v neposlední řadě také obci. V jejím předprostoru definuje obytnou ulici, která navazuje na historickou cestu do Dolních Měcholup a posiluje tím spojení staré a nové části obce. Stavba je koncipována jako platforma pro vzdělávání, jejíž prostor je ve velké míře propojen s exteriérem. Budova je tvořena deskami vrstvenými nad sebe, reagujícími na okolí a potřeby vnitřního programu. Prostorová pestrost podněcuje zvídavost žáků a obci nabízí velkou variabilitu využití.

Hodnocení poroty

V návrhu porota oceňuje sevřenost a jasnou čitelnost výrazu, také zajímavé a promyšlené prostorové řešení. Porota oceňuje umístění hlavního vstupu i jeho ztvárnění, obecně bezpečné komunikační vazby, integraci auly do vnitřního společného prostoru. Zajímavý a do jisté míry variabilní půdorys má nicméně určitou předurčenost dispozice danou zvolenou konstrukcí. Kavárna u vstupu a jídelna na vstupním podlaží – klad návrhu. Propojení tělocvičen s hřištěm je hodnoceno kladně, ale velká venkovní sportovní plocha je v kolizi s provozem MŠ.

Předchozí Další
3. cena
 • Autor Építész Stúdió
 • Země Hungary
 • Město Budapest
Anotace

Autoři: Richárd Hőnich, Gergely Kenéz, Luca Mudry, Máté Pálfy // Nová škola v Dolních Měcholupech je velmi ambiciózní projekt. Jeho cílem je nejen vytvořit moderní vzdělávací prostor pro místní mládež, ale také se chce stát spojením mezi starým městem a novým developmentem poskytováním kvalitních veřejných prostorů venku i uvnitř.

Hodnocení poroty

Porota oceňuje plynulost a propojenost společných prostor školy napříč domem až do zahrady a zároveň integraci tělocvičny. Jako vhodně zvolené řešení se jeví MŠ jako součást objemu, ale funkčně nezávislá na škole. Nabídka velké pestrosti prostor, variabilita dispozice. Řešení střechy je dle názoru poroty formální, ačkoli by jinak mohla mít potenciál.

Předchozí Další
Mimořádná odměna
 • Autor BBCTA
 • Země Itálie
 • Město Treviso
Anotace

Autoři: Alberto Brunello, Christophe Beraldin, Alberto Cumerlato, Jorge Torres Martínez // Naším cílem je navrhnout školu jako obraz „učící se vesnice“, budovy, která nabízí svým studentům pocit ochrany prostřednictvím vnitřních teras a piazzet. Navrhujeme otevřený, moderní a flexibilní vzdělávací komplex, který dokáže přizpůsobit různé pedagogické a veřejné aktivity budoucím obyvatelům nového sousedství. Areál, jednoduchý a robustní design s dřevěnou konstrukcí, ohleduplný k životnímu prostředí a vyřešený s ohledem na bioklimatické aspekty. S cílem mít pozitivní dopad na budoucí studenty, navrhujeme řadu budov, které fungují rovnoměrně. Prostřednictvím rozhodnutí o designu chceme dětem předat prostředí rovnosti a otevřené sociálním interakcím jako základu komunity v novém sousedství.

Hodnocení poroty

Porota udělila návrhu mimořádnou odměnu, protože ji zaujal kvalitním pojednáním celého pozemku – velkorysým dvorem, pavilony, mezi kterými se prolíná venkovní prostor. Návrh má výjimečně příjemné proporce, lidské měřítko a čitelnou strukturu, což by vedlo k dobré orientaci v areálu zejména pro děti. Autoři však podcenili prostorové nároky zadaného programu.

Předchozí Další
Mimořádná odměna
 • Autor Achitectureatelier CHEN TAN
 • Země Belgie
 • Město Antverpy
Anotace

Autoři: Gaofei Tan, Yajun Chen // Dispozice školy má za cíl propojit sever a jih (nový systém rozrůstání měst a rekonstruovaný historický a přírodní systém). Rovněž odpovídá okolní situaci. Existují různá pole (přední náměstí, dětské hřiště, zahrada) pro různé aktivity. Škola má otevřený výhled do parku na jihu. Cirkulace jasně protéká pozemkem a také zapadá do přirozeného terénu.

Hodnocení poroty

Porota udělila návrhu mimořádnou odměnu, protože v něm oceňuje výjimečně silný a přesvědčivý architektonický výraz. Praktické řešení umístění společných funkcí v podnoži a samotného provozu školy na ni je ztvárněné zábavně, hravě a odlišně. Autoři však podcenili prostorové nároky zadaného programu.

Předchozí Další