Generální finanční ředitelství - Dislokace Brno: Areál Trávníčkova

1. cena
 • Autor UYO architekti
  Jan Skoumal, Adam Zezula, Kamil Zezula
 • Země Česko
 • Město Šumperk
Anotace

Hlavní ambicí našeho návrhu je tedy v tomto ohledu zcela změnit charakter řešeného území. Hledat řešení návrhu Generálního finančního ředitelství v jednoduchosti, čistotě a kontextu místa. Z čistě utilitárních objektů vytvořit instituci. Instituci s jasným a velkorysým vstupem, s jasně definovaným předprostorem a charakterní fasádou. Hlavním klíčem k této přeměně je vnitřní dvůr, který v našem návrhu využíváme jako centrální řídící prvek nové instituce. Stává se komunikačním uzlem, prostorem pro veřejnost, absorbuje v sobě v podstatě všechny „nekancelářské“ provozy, které by se jen obtížně umisťovaly do stávajících objemů. Vstup je umístěn z ulice Auerswaldova a je tak logicky natočen směrem k centru, respektive k tramvajové zastávce. Budova B je v tomto místě v přízemí otevřena a návštěvník tak pod ní prochází do dvora. Tímto rozšířením veřejného prostoru vzniká silný nástup do vážené instituce.

Hodnocení poroty

Porota zde oceňuje celkovou logiku provozu a dispozic, stejně jako střídmé ztvárnění fasád lehce navozující étos první republiky.

Předchozí Další
2. cena
 • Autor 4DS
  Luboš Zemen, Eva Zemenová, Vojtěch Navrátil
 • Země Česko
 • Město České Budějovice
Anotace

Návrh se zabývá stavebními úpravami a dostavbou bývalého skladového areálu mezi ulicemi Jana Svobody, Auerswaldova a Trávníčkova. Kvalitní administrativní komplex, který bude v symbióze se svým okolím a vhodně doplní jeho kontext, spatřujeme v následujících atributech: - „živý“ městský parter a dobré komunikační vazby v rámci širších vztahů - současný, demokratický a transparentní výraz budovy - přívětivé prostředí pro zaměstnance i pro veřejnost, při zachování patřičné důstojnosti veřejné budovy - efektivní a ekonomické řešení s ohledem na stávající konstrukce, energetickou úspornost a dlouhodobou udržitelnost

Hodnocení poroty

Porota u tohoto návrhu oceňuje zejména míru a důslednost zapracování připomínek udělených v rámci výzvy k účasti v 2. fázi. Výrazově se shoduje s představou zadavatele o budově finančního úřadu.

Předchozí Další
3. cena
 • Autor BY architects
 • Země Česko
 • Město Praha
Anotace

Autoři: Markéta Zdebská, Marek Žáček, Marie Čáslavská, Michaela Křižáková // V rámci řešeného území návrh primárně symetricky doplňuje stávající blok – zastavuje zbývající nároží formou, která je identickou součástí kompaktní rekonstruované hmoty. Funkční náplň ve formě státní instituce podtrhují arkády tvořené sloupy stávajícího skeletu. Do objektu nastupujeme z jasně definovaného čela a chráněni před nepřízní počasí. Bezbariérový nástup do budovy a ustupující schodiště jasně definuje prostor úřadu a nabízí jasnou orientaci. Tento moment je podpořen poskytnutím místa na státní znak a vlajky v horní středové části hlavní fasády. V rámci rekonstrukce stávajícího bloku pracujeme se zdůrazněním skeletové konstrukce. Rytmus fasády dále členíme na další řád, který mj. umožňuje flexibilitu pracovišť. Francouzská okna jsou opatřena zábradlím, místnosti je tak možné přirozeně větrat.

Hodnocení poroty

Porota v návrhu oceňuje důvěryhodné dispoziční uspořádání. Diskutabilní byl architektonický výraz připomínající spíše banku.

Předchozí Další
Finalista
 • Autor Michal Palaščak
  Michal Palaščak
 • Země Česko
 • Město Brno
Anotace

"Když jdu kolem, hned poznám, že mám před sebou finanční úřad." Opuštěné armádní sklady stojí v rozbité lokalitě na pomezí rezidenční a industriální oblasti. Umístění státní instituce je důležitým impulsem pro rozvoj celé čtvrti. Tři původní budovy skladů jsou dostavěny tak, aby fungovaly jako jeden celek. Různorodá hmota objektů areálu je sevřena do pevné formy předsazeným rastrem fasády. Rigidní forma vymykající se běžným standardům kancelářských budov akcentuje instituci úřadu v kontextu okolní zástavby. Jasně vymezená nároží navazují na blokovou strukturu sousedství. Za předsazeným mřížovím se v druhém plánu prolínají členité hmoty původních budov, rastr prosklené fasády a popínavá zeleň.

Hodnocení poroty

Předchozí Další
Finalista
 • Autor Építész Stúdió
 • Země Hungary
 • Město Budapest
Anotace

Při rekonstrukci Areálu Trávníčkova bylo naším hlavním cílem respektovat stávající architektonické podmínky a zasahovat pouze tam, kde je to nutné. Konstrukční systém budovy má pěknou rovnováhu s téměř čtvercovými poměry. Hlavním cílem našeho zásahu bylo otevřít fasádu v souladu s dnešními kancelářskými standardy a najít způsob, jak rozdělit kanceláře při respektování stávajícího systému. Toho bylo dosaženo vložením skříní mezi hlavní sloupy a nosníky, takže nosná struktura zůstává viditelná, zatímco dělení mají funkční účel. Nově postavené konstrukce měly ohledně programu mnoho problémů. Musí být definován vchod do komplexu, musí být zajištěna parkovací místa a existující budovy měly být propojeny. Bylo také třeba rozšířit kancelářské prostory, protože stávající prostory nebyly pro potřeby programu dostatečné. Proto jsme nádvoří svisle rozdělili na desku, pod níž - na úrovni ulice - najdete parkovací místa pro kanceláře, a na horní úrovni - přízemí budov - poskytuje parkování pro hosty a zdravotně postižené. Veřejné prostory se zpřístupnily jak z nádvoří, tak z ulice, zatímco nová přístavba obsahující potřebné kancelářské prostory spojuje stávající budovy v každém patře.

Hodnocení poroty

Předchozí Další