BRNĚNSKÉ NEONY - Světelné girlandy v ulicích města Brna

 • Vítězný návrh

  VISUALOVE / Jan Machát, Michal Okleštěk, Veronika Šmírová / Brno

 • Zadavatel

  Brno + Technické sítě Brno (TSB)

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová designerská soutěž o návrh

 • Výsledky

  březen 2022

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Ceny a skicovné

  100 000 Kč - 75 000 Kč - 50 000 Kč + skicovné 1 x 25 000 Kč

GIR

Zveme vás na výstavu soutěžních návrhů do brněnského Urban centra. Její otevření připravujeme na 30. 3. 2022.

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu a následně dodání světelných girland v ulicích centra města Brna. Nově navržené girlandy mají mít uměleckou kvalitu, vycházet ze současných technologických možností a být uzpůsobené pro provoz a údržbu ve veřejném prostoru.

Cílem první fáze soutěže bylo získání koncepčních návrhů, důraz byl kladen na originalitu, ekonomickou vyváženost a uměleckou kvalitu. Do druhé fáze soutěže vybrala porota čtyři návrhy, jejichž autoři byli vyzváni k dopracování. Jedná se o návrh a dodávku 36 girland do pěti ulic (Česká, Středová, Běhounská, Kobližná, Masarykova), které nahradí současné girlandy z padesátých let.

Porota

Svatopluk Sládeček

předseda poroty

Po studiu architektury na VŠUP založil ve Zlíně vlastní atelier New Work studio. Dosud ateliér realizoval více než sto staveb, kromě toho se věnuje instalacím výstav, spolupráci s výtvarnými umělci a scénografii. Za některé realizace získal ocenění v rámci soutěže Grand Prix Obce architektů nebo Klubu Za starou Prahu. Nejvýraznějším výstavním uvedením architektonické tvorby studia New Work byla výstava Figurativní architektura pro začátečníky, kterou v různých obměnách představil ve Zlíně, Praze, Vídni a Bělehradě a společná výstava Svatopluka Sládečka s Davidem Krausem „V hlavě architekta“. Kromě vlastní praxe vede ateliér a přednáší na FA VUT v Brně.

Kristýna Černá

místopředsedkyně poroty

Zastupitelka města Brna se zaměřením na oblast cestovního ruchu a marketingu (ODS). Politička a podnikatelka. V letech 2016-2020 byla zastupitelkou Jihomoravského kraje za ODS. Vystudovala obchodní akademii zaměřenou na cestovní ruch. V letech 2009-2016 pracovala jako projektová manažerka v oblasti evropských dotací, v současnosti podniká.

Petra Sošťáková

Průmyslový design vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, během studií byla na stáži na Univerzitě v Aveiru (Portugalsko). Věnuje se především návrhu osvětlení, skleněných, keramických výrobků a designu nábytku. Během let 2012-2017 působila jako senior designérka v Lasvitu. Od roku 2017 působí ve studiu P3L1, které založila se svým partnerem Liborem Sošťákem. Světelné instalace představují i dnes výrazný element v její tvorbě. Během své praxe spolupracovala s významnými designéry a architekty, jako jsou Tord Boontje, Michael Sodeau, Eva Jiřičná a společnost Bang & Olufsen. Její světelné instalace byly prezentovány na přehlídkách Design Week v Milánu, Dubaji, Šanghaji a ve Zlíně.

Michal Froněk

Studoval Architektura + design na VŠUP v Praze, nyní na své alma mater působí jako profesor. Společně s Janem Němečkem založil v roce 1990 studio Olgoj Chorchoj, které se věnuje architektuře a produktovému designu. Tvorba studia měla od prvopočátku velmi široký záběr od světelných ready-made objektů, skleněných váz, porcelánových setů a titanových šperků, po architektonické realizace. Od roku 1999 vedou společně ateliér produktového designu na VŠUP. Studio Olgoj Chorchoj vystavovalo například v galerii Moss a Radio House Gallery v New Yorku, v londýnské galerii Vessel, pravidelně také na milánském Design Weeku. Spolupracují například s firmami Bomma, Lasvit, Moser, Ton, většina jejich současných realizací se zaměřuje na architekturu, rekonstrukce a veřejný prostor. Jsou autory městského mobiliáře pro Prahu, v současné době působí také ve firmě Bohematic.

Helena Lukášová

V roce 2009 získala Art.D. titul na z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. V rámci dizertační práce se soustředila na digitální sochařství. Vystudovala sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a studovala a pracovala také v Johnson Atelier - Technical Institute of Sculpture, New Jersey, kde získala praxi v rámci digitální výroby. Jako umělkyně se dívá na potenciál digitální sochy, který zpochybňuje tradiční chápání sochařství jako fyzického objektu v hmotné podobě. Její díla jsou prezentována mezinárodně. V roce 2021 byla členem poroty 6. Mezinárodní soutěže Digitálního sochařství, organizované institucí ARS MATHEMATICA působící v Paříži. V současnosti také působí jako vedoucí Ateliéru grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Filip Chvátal

Radní pro územní plánování a rozvoj města Brna (KDU-ČSL). Vystudoval obor geografie a regionální rozvoj a také obor německý a ruský jazyk. Absolvoval doktorské studium v oboru geografie dopravy. Dlouhodobě se v rámci města Brna věnuje problematice územního plánování a rozvoje s cílem zlepšit podobu veřejného prostoru, nábřeží řek a zlepšit dopravu ve městě. Od roku 2014 je také zastupitelem městské části Brno-střed. V současnosti je radním.

Dušan Piják

Vedoucí odboru veřejného osvětlení a dispečinku Technických sítí Brno (TSB). Zodpovídá za správu a údržbu VO města Brna. Od založení společnosti, tj. od roku 1998 pracuje na pozici vedoucího výše uvedeného odboru. Od roku 2003 zastupuje nepřetržitě zaměstnance společnosti TSB, a.s. ve volené funkci člena dozorčí rady. Spolupracuje s OI MMB na zpracování „Městských standardů pro veřejné osvětlení“ města Brna a na vypracování požadovaných světelně-technických parametrů „Doporučených svítidel“.

Lenka Hejlová

náhradnice

Vystudovala Fakultu umění a architektury TU v Liberci. Spolu s partnerem Martinem Hejlem založila studio Kolmo, které se věnuje návrhům výstavních expozic a multimediálních instalací. Například pro Národní muzeum připravili expozici Koridor času do nově vzniklé podzemní chodby mezi starou a novou budovou Národního Muzea. V rámci multimediálního studia Loom on the Moon zpracovávají animace pro Českou televizi a další média.

David Grund

náhradník

Radní města Brna pro oblast investic (ODS). Úspěšně absolvoval studium ekonomie a managementu na americké univerzitě v Jižní Karolíně, navazující na studium VUT v Brně. V ODS působí od roku 2012. V roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva města Brna, jehož zasedání konané dne 20. listopadu 2018 mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti investic.

Marek Fišer

náhradník

Radní pro oblast kultury (Pirátská strana). Vystudoval bakalářské studium nizozemštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a management cestovního ruchu na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V minulosti působil ve státní správě. Na Úřadě vlády ČR se podílel na organizaci českého předsednictví v Radě EU. Posléze pracoval na nizozemské ambasádě v Praze, kde měl na starosti mezinárodní obchod a veřejnou diplomacii. Kromě pozice radního pro oblast kultury je předsedou Výboru pro národnostní menšiny ZMB.

Předchozí Další