LANOVÁ DRÁHA Podbaba-Troja-Bohnice

 • Vítězný návrh

  William Matthews Associates ve spolupráci s Boele Architects a Expedition Engineering

 • Zadavatel

  Dopravní podnik hl. m. Prahy

 • Typ soutěže

  Užší jednofázová soutěž o návrh

 • Výsledky

  Srpen 2022

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Ceny a skicovné

  1 800 000 Kč - 1 200 000 Kč - 800 000 Kč + skicovné 2 x 350 000 Kč

LAN

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu objektů a stanic nové lanové dráhy spojující pražské čtvrti Podbaba, Troja a Bohnice: objekty stanic (3 objekty) a podpěry (5 objektů). Účelem bylo získat nejvhodnější architektonické řešení stavby s přihlédnutím k její významné roli nejen na území hl. města Prahy, ale rovněž i v kontextu celé České republiky.
Přímé propojení hustě zalidněných oblastí Bohnic a Dejvic bylo historicky zkoumáno již několikrát, a to především v podobě kolejové dopravy. Toto spojení ulehčí přestupním uzlům v centru města a minimalizuje závleky cest z důvodu chybějící propojující infrastruktury. Lanová dráha Podbaba - Troja - Bohnice je z tohoto hlediska velmi rychlým, ve srovnání s kolejovou dopravou levným, a kapacitním řešením tohoto propojení.

Porota

Arjan Dingste

Předseda poroty

Ředitel a hlavní architekt v renomovaném ateliéru UNStudio založeném v Amsterdamu v Nizozemí. Během uplynulých 19 let se významně podílel na nejikoničtějších projektech, včetně Arnhem Central public transport terminal v Nizozemí, na návrhu metra v Dauhá či centrále Booking.com, která je v současné době ve výstavbě. Je vedoucím projektu Lanovky pro město Göteborg.

Jan Šurovský

Místopředseda poroty

Je technickým ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Christiane Bausback

Je vedoucí oddělení designu a výkonnou ředitelkou společnosti N+P Design, společnost navrhuje high-tech produkty pro veřejnou dopravu, profesionální elektroniku a špičkové spotřební výrobky, zdravotnické vybavení a rehabilitaci. Jejich cílem je neustále zpochybňovat zavedené normy a vyvíjet nové koncepty a utvářet vize. Souběžně se svou profesní činností se věnuje také přednáškové činnosti, a to především v Německu a Švýcarsku. Řada jejích návrhů získala řadu národních i mezinárodních ocenění za design.

Dalibor Hlaváček

Nový děkan FA ČVUT. Architekt a pedagog na FA ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. Je absolventem stáže u Renza Piana v italském Janově. Od roku 2008 vede vlastní architektonický ateliér. Od roku 2015 je členem rady Evropské asociace pro architektonické vzdělávání.

Patrik Kotas

Český architekt specializující se na návrhy dopravních staveb a designér prostředků hromadné dopravy. Do roku 1991 působil jako samostatný projektant, poté se stal vedoucím projektantem ve firmě METROPROJEKT Praha a.s. Vyučuje na FA a FD ČVUT v Praze. Roku 1993 založil architektonické studio Patrik Kotas- Ateliér designu a architektury za měřené na dopravní stavby.

Henrieta Nezpěváková

Vystudovala design na VŠUP v Praze. Sedm let působila jako odborná asistentka v ateliéru Produktového designu na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, kde také absolvovala doktorské studium. Od roku 2012 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Fišer-Nezpěváková. Současně pracuje v designérském studiu Divan, jako senior designer, její realizace jsou zejména z oblasti interiérového designu a volné tvorby.

Ivan Němec

Ve své praxi se věnuje projektování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Od roku 1993 působí v projektové kanceláři Němec Polak. Podílel se na projektech staveb jakými jsou Forum Karlin, nová budova fakulty architektury ČVUT, Eli Beams a Tělocvičně v Dolních Břežanech, či residenčních souborů Central Park Praha a staveb administrativních jako například Park Chodov, DRN, Palác Špork a mnoho dalších.

Petra Kunarová

náhradnice

V roce 2008 absolvovala obor pozemní stavby architektura na Fakultě stavební ČVUT. V letech 2010 – 2013 studovala magisterský obor architektura a urbanismus na FA ČVUT. V letech 2014 – 2017 působila jako architektka v Basileji Je spoluzakládajícím členem ateliéru in-form-architekti.

Jindřich Ráftl

náhradník

Vystudoval architekturu, urbanismus a environmentální design na Fakultě umění a architektury v Liberci. V roce 2011 založil architektonické studio R/FRM zaměřené na generativní architekturu, biostruktury a výtvarné umění.

Adam Scheinherr

Politik, strojní inženýr, manažer a fyzik, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Eva Smutná

Radní za Prahu 6, zodpovídá za strategický rozvoj a památkovou péči

Lukáš Vacek

Architekt a urbanista, zástupce městské části Praha 8 Odbor územního rozvoje a výstavby

Tomáš Bryknar

Starosta městské části Praha-Troja, předseda komise pro obecní majetek.

Bohumil Beránek

náhradník

Vedoucí Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje Prahy 6

Tomáš Drdácký

náhradník

Architekt a zástupce starosty městské části Praha-Troja, předseda komise pro výstavbu a dopravu

Irena Neškudlová Mádlová

náhradnice

Architektka a urbanistka pracující v rámci DPP na úseku Investice - Povrch především na úpravách veřejných prostranství města Prahy a jejich souladu s dopravní infrastrukturou

Předchozí Další