Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou

1. cena
  • Autor EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
  • Team Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jana Vichorcová, Dominik Vácha, dopravní řešení Václav Pivoňka, TZB Ondřej Hlaváček, vizualizace Martin Král
  • Praha
Anotace

Rádi bychom vytvořili nový městský prostor – náměstí definované dvojicí vzájemně komunikujících veřejných budov vyrůstající ze společné podnože. Radnice a městský dům vytvářejí pomyslný trojúhelník s blízkým kostelem a navazují na okolní zástavbu. Své společenské postavení dávají najevo osobitou formou, vstupují na náměstí jako diamanty se zalomenými hranami fasád a střech. Celá plocha náměstí je sjednocena kamenným zadlážděním a s domy je propojena přírodní barevností.

Hodnocení poroty

Porota oceňuje kontextualitu návrhu, jeho celkovou architektonickou hodnotu. Porota se po složité debatě přiklonila k vítězství tohoto návrhu; jedním z hlavních argumentů bylo umístění a prostorové parametry sálu městského domu a knihovna ve flexibilním přízemí. Knihovna s kavárnou v přízemí oživuje parter domu v průběhu všedního dne. Sjednocená materialita fasády a střechy podporuje charakter instituce. Některé jiné parametry návrhu, jako jsou například nutnost a forma radniční věže a vstupu do radnice, považuje porota za diskutabilní a zadavateli dala doporučení k jejich dopracování.

Předchozí Další
2. cena
  • Autor Atelier bod architekti
  • Praha
Anotace

Tato soutěž je výzvou, kterak uchopit centrální část sídla, vymezit těžiště, definovat významné, hierarchizovat prostor, přinést identitu. Návrh je postaven na těchto principech: 1 - Maximální akcent na sjednocení a zvětšení veřejného prostranství – ustoupení městského domu 2 - Harmonizování hmoty a výrazu radnice 3 - Sál je prodloužením veřejného prostranství a veřejné prostranství je prodloužením sálu

Hodnocení poroty

Porota kladně hodnotí celkové vizuální i dispoziční řešení. Návrh je kultivovaný, vyrovnaný a ekonomický. Má kvalitní zpracování veřejného prostoru. Městský sál v přízemí městského domu má však nedostatečné prostorové parametry, které by bylo obtížné v další projekčních stupních zásadně zlepšit. S tím souvisí nevýhodné umístění knihovny v patře, kde se špatně zapojuje do každodeního života.

Předchozí Další
3. cena
  • Autor ATELIER HORKÝ
  • Team Jan Horký, Petr Macek - PROMIKA, Miroslav Douša
  • Příbram
Anotace

„OBÝVACÍ POKOJ MĚSTA“ Návrh prezentuje vizi nového společensko-kulturního, správního a duchovního centra města. 3 významné stavby, městský dům, radnice a Evangelický kostel, nabízejí své prostory přístupné přímo z ulice a tvoří ojedinělou „libčickou“ kompozici. Univerzální sál s kavárnou jsou otevřené do veřejného prostoru a vytvářejí „kryté vnitřní náměstí, obývací pokoj města“. Navrhované objekty a úpravy lze realizovat nezávisle na sobě a dávají předpoklady pro co nejnižší stavební a provozní náklady.

Hodnocení poroty

Kultivovaný přístup, který vůči okolí zvolil téma kontrastu a nepřizpůsobuje se tvarosloví okolí. Vůči malému městu se to však porotě zdá neúměrné. Jedná se o relativně radikální architekturu, která ovšem neplní kýžený účel. Na druhou stranu, převýšený sál je zde unikátním řešením. Nelogické se zdá neprotažení předlážděného prostoru až ke kostelu, ačkoli o něm autoři uvažují (i graficky zvýrazňují) jako o třetí hlavní budově prostoru.

Předchozí Další