Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou

Až po registraci v elektronickém nástroji lze podat žádost o účast v soutěži (případně později soutěžní návrh).

ŽÁDOST O ÚČAST
Uchazeči o účast v soutěži o návrh podají zadavateli žádost o účast ve formě „portfolia“, ve kterém uvedou údaje o sobě, 2 referenční projekty (ne nutně realizované), a doloží splnění podmínek k účasti v soutěži formou čestného prohlášení. Žádost se podává ve formě jednoho PDF soubor „Portfolio“ prostřednictvím elektronického nástroje.