Three In One For Libčice nad Vltavou

Only after registration in the electronic tool can you apply for participation in the competition (or later submit a competition proposal).

ŽÁDOST O ÚČAST
Uchazeči o účast v soutěži o návrh podají zadavateli žádost o účast ve formě „portfolia“, ve kterém uvedou údaje o sobě, 2 referenční projekty, a doloží splnění podmínek k účasti v soutěži formou čestného prohlášení.
Žádost se podává ve formě jednoho PDF soubor „Portfolio“ prostřednictvím elektronického nástroje.
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání žádostí o účast, je 15. 1. 2021, 14:00, kdy rozhoduje čas
přijetí elektronickým nástrojem.