NÁŠ PROSTOR – BÍLÝ DŮM

 • Iniciátor výzvy

  CCEA MOBA

 • Termín registrace

  do 12.2.2023, 23:59

 • Termín odevzdání návrhu vyzvanými týmy

  do 4.4.2023, 23:59

 • Vyhlášení vítězného projektu vybraného porotou

  12.04.2023

 • Adresa odeslání návrhů

  cceamoba@cceamoba.cz

 • Honorář

  150 000 Kč – výherce, 20 000 Kč – účastníci 2. kola, kteří odevzdají návrh

 • Hrazený materiál

  80 000 Kč

 • Projekt je finančně podpořen organizací

  Bloomberg Philantrophies

Bílý dům, unikátní stavba poválečného modernismu v centru města, dříve sloužil jako Městský výbor KSČ. Nyní se zde nachází dětská poliklinika, základní škola, sál s kapacitou 300 míst a kavárna. V roce 2027 se plánuje přesun polikliniky do nové budovy a další vývoj Bílého domu není zatím zcela jistý. Umělecká intervence by měla sloužit do doby změny provozu budovy. Cílem díla je nejen zpříjemnit veřejný prostor obyvatelům města a přímým uživatelům budovy, ale současně vzbudit o ni hlubší zájem a zvýšit zapojení veřejnosti do diskuze o její budoucnosti. Jedná se totiž o významnou stavbu v majetku města Brna, jejíž proměna by mohla vést ke vzniku kreativního a kulturního centra města.

Strategie pro realizaci uměleckého díla je nedílnou součástí předkládaného konceptu. Je důležité, aby do procesu vzniku díla byla zapojena místní komunita (záleží na umělkyni / umělci, jakou zvolí strategii). Organizátorům se jedná o podporu občanské angažovanosti a o spolupráci umělce s veřejností na vývoji návrhu. Realizace návrhu by měla umožnit kreativní zapojení účastníků z řad široké veřejnosti, kterou je možné blíže specifikovat. Termín realizace je červen 2023.

Projekt je financován za podpory Bloomberg Philantrophies. Jedná se o první projekt podpořený v ČR. Více informací o iniciativě naleznete v publikaci agentury Bloomberg – Asphalt Art Guide (odkaz ke stažení: guide).

13.01. 2023 1. kolo: výzva k účasti – registrace
12.02. 2023 uzávěrka 1. kola – odevzdání registrace
19.02. 2023 2. kolo: oslovení vybraných autorek/autorů/autorských kolektivů
23.03. 2023 uzávěrka 2. kola – odevzdání návrhů
12.04. 2023 vyhlášení vítězného projektu vybraného porotou
04/05 2023 příprava projektu (možnost organizace workshopů a jiných potřebných výstupů)
06 2023 realizace
07–10 2023 přednášky pro veřejnost, prezentace výsledků projektu v rámci ČR/ Evropy/ USA

Celé znění výzvy najdete zde: link

Porota

Kateřina Šedá

1. kolo, 2. kolo

Je česká výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Absolvovala AVU v Praze u profesora Vladimíra Kokolii. K vytvoření samostatného projektu ji pozvali např. IHME v Helsinkách (2016), SFMOMA v San Francisku (2013–2014), Tate Modern v Londýně (2011) a mnohé další. Vydala přes třicet knih a publikací a její práce obdržela řadu ocenění. O své práci přednáší nejen na školách, v kulturních domech a v galeriích, ale i na vesnicích a v menších městech, kde se snaží svou činnost přiblížit co nejširšímu publiku, a tím ho přimět k vlastní aktivitě. Kateřina Šedá se ve své práci zaměřuje na sociálně koncipované akce, v nichž často zaměstnává desítky či stovky osob, které nemají s uměním nic společného. Většinou se odehrávají přímo v ulicích měst. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo sociální izolace.

Ondřej Horák

1. kolo, 2. kolo

Je autorem výstavních, vzdělávacích a sociálně angažovaných projektů. Je aktivním propagátorem současného výtvarného umění a zakladatelem mezinárodní vzdělávací platformy Máš umělecké střevo? (od 2009). Za publikaci Proč obrazy nepotřebují názvy obdržel cenu Magnesia Litera (společně s J. Frantou, 2014). V roce 2020 získal Fulbrightovo stipendium.

Milan Houser

1. kolo, 2. kolo

Milan Houser se dlouhodobě věnuje abstraktní malbě prolínající se s objektovou tvorbou. Pro jeho přístup je charakteristické zkoumání všech základních materiálových složek obrazu: blindrámu, plátna, barvy. Jeho vztah k malbě je nicméně „nemalířský“: dlouhodobě používá průmyslové materiály a technologie. Kontinuálně precizuje poměrně úzký okruh vybraných formálních postupů, v poslední době pak konkrétně používání barveného laku, který si nechává speciálně vyrábět. Tvoří ve velkých nenarativních sériích, kterými se snaží obsáhnout i vyčerpat všechny sledované formální postupy s cílem jakési opakované nebo spíš opakovatelné dokonalosti. Ústředním tématem jeho tvorby není jen fascinace vybranými fyzikálními vlastnostmi materiálového světa, ale i možnosti jeho vidění a vnímání. Je prorektorem Vysokého učení technického v Brně.

Tomáš Štěpánek

2.kolo

vedoucí oddělení kulturních služeb

Filip Chvátal

2.kolo

Zastupitel města Brna

Silvie Šeborová

1.kolo

Působí jako kulturní manažerka a teoretička umění. Založila server Artalk.cz, který sedm let vedla, v současnosti na něj přispívá recenzemi, spolupracuje také s redakcemi Art+Antiques, Flash Art a Deník N. Dlouhodobě působila v Moravské galerii v Brně, kde se zabývala tématem zprostředkování umění. Na pozici náměstkyně měla v této instituci na starosti lektorské oddělení, oddělení marketingu a komunikace a oddělení obchodní.

Markéta Žáčková

1.kolo

Působí na Katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde rovněž zastává post proděkanky pro vědu a kvalitu. Dále působí na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT. Ph.D obhájila na Fakultě architektury VUT. Předmětem jejího badatelského zájmu jsou především dějiny urbanismu a územního plánování, vztah umění a architektury a související mocenské a zadavatelské praktiky. Je spoluzakladatelkou CCEA – Centra pro středoevropskou architekturu, součástí studia CCEA MOBA a kurátorkou Strom Art Gallery v Brně (s Petrem Kamenickým). Je členkou kurátorského kolektivu Café Utopia. Byla spolukurátorka BRNO ART OPEN 2019.

Yvette Vašourková

1.kolo

Yvette pracuje v oblasti architektury a urbanismu, na akademické půdě i v praxi. Je spoluzakladatelkou studia CCEA a MOBA, které založila s Igorem Kovačevićem. V roce 2001 absolvovala ČVUT v Praze a v roce 2007 magisterský program architektury na Berlage Institute v Rotterdamu. V roce 2017 získala na své alma mater doktorát. Na přelomu let 2018/2019 hostovala jako lektorka na Ecole Spéciale d‘Architecture (ESA) v Paříži. V současné době vede ateliér na Mezinárodní škole architektury ARCHIP v Praze. V rámci CCEA MOBA se podílí na výzkumných projektech, urbanistických studiích, územních plánech a přípravě architektonických soutěží.

Předchozí Další