NEXT LEVEL Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Vítězný návrh

  M2AU – Norbert Obršál, Jan Kubát, Radomír Feňo

 • Zadavatel

  Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová soutěž o návrh

 • Výsledky

  Listopad 2017

 • Stav

  Podespána smlouva s 1. cenou

 • Ceny a odměny

  3 500 000 Kč – 2 200 000 Kč – 1 500 000 Kč – 3x 600 000 Kč

Předmětem soutěže bylo architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů mezi ulicí Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následná rekonstrukce Bedrnova pavilonu (objekt číslo 21), a to tak, aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oborů, Emergency (objekt číslo 50) a Pavilonu interních oborů (objekt číslo 10) po celou dobu výstavby a rekonstrukce. Plánované investiční výdaje (nezahrnující výdaje na projektovou dokumentaci) jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukci Bedrno-va pavilonu jsou 1,8 miliard Kč bez DPH. Cílem soutěže Next Level – Fakultní nemocnice Hradec Králové“ bylo najít architektonické řešení Chirurgického centra složeného z nové budovy (přístavby) a rekonstruovaného, dnes technologicky zastaralého, chirurgického pavilonu a propojit oba objekty do jednoho funkčního celku. Soutěží byli osloveni evropští architekti, aby představili architektonická řešení, která uspokojí veškeré provozní potřeby chirurgických oddělení nemocnice a vytvoří nejkvalitnější pracoviště pro zdravotnický personál a současně bezpečné a příjemné prostředí pro klienty nemocnice v Hradci Králové.

Porota

Zděněk Zavřel

Na začátku kariéry působil v liberecké „školce“ SIAL. V roce 1978 emigroval do Holandska, kde započal úspěšnou kariéru architekta, která začínala u van den Broek en Bakema a končila vlastním ateliérem v Rotterdamu. Po revoluci spolupracoval s Obcí architektů a pomáhal začlenit domácí architektonickou scénu do evropského dění. V roce 2005 se stal děkanem Fakulty architektury ČVUT, kde i dnes působí jako vedoucí Ústavu navrhování II. Realizoval řadu staveb jako je České centrum v Paříži, nebo například Nizozemská ambasáda a rezidence v Accře (Ghana).

Vladimír Palička

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracoval v okresní nemocnici v Bruntále a nyní již 33 let ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Byl děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, v té době bylo postaveno Výukové centrum Lékařské fakulty v areálu FN HK a připraveny podklady a projekt pro vybudování Kampusu UK v Hradci Králové (v současnosti již je postavena první etapa). Ve vedení FN HK působí od roku 2010 a ředitelem je zde od roku 2017.

Mario Corea

Po ukončení studia na Universidad del Litoral v Rosario, Argentina, získal titul Master of Architecture v urbanismu z Harvard University Graduate School of Design (GSD) a diplom z urbanistických studií na Architectural Association (AA) v Londýně. Je zakladatelem Mario Corea Arquitectura, která pracuje na široké architektonické škále programů a měřítek. Je držitel mnoha ocenění a vyznamenání. Za Mollet General Hospital byl nominován na evropskou cenu Miese van der Rohe a byla mu udělena Cena za Architekturu ministerstva kultury Argentiny v roce 2016. Byl profesorem na mnoha zahraničních univerzitách a je Akademický ředitel v LA (H) B Barcelona, laboratoře pro architekturu nemocnic.

Richard Klinger

Vystudoval technickou univerzitu ve Vídni. Je spoluzakladatel vídeňského atelieru Architects Collective (AC), který spolu Andreasem Frauscherem a Kurtem Sattlerem založil v roce 2006. Dnes má tento ateliér projekty po celé Evropě a
jedním z aktuálních je nemocnice Südspidol Luxembourg. Kromě této, která vzešla z celoevropské soutěže, ve které AC zvítězili, byla v roce 2016 realizována Franziskus Spital ve Vídni. Jejich KABEB Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, na
které spolupracoval s Dietmarem Feichtingerem a dalším architektonickými týmy, byla v roce 2011 nominována na cenu Miese van der Rohe.

Sergio Bruns

Od ledna roku 2017 je partnerem v curyšské architektonické kanceláři Aeschlimann Hasler Partner Architekten AG, ve které působil jako architekt od roku 2012. Předtím byl ředitelem kaceláře Menis Arquitectos ve španělské Valencii. Do roku 2012 působil jako hostující profesor ve Valencii. Kromě magisterského vzdělání ve Valencii absolvoval též na Columbia University in the City of New York. V posledních letech pracoval v ateliéru Aeschlimann Hasler Partner, kde se podílel na projektu pro městskou nemocnici Triemli v Curychu.

Jan Vojáček

Vedoucí projektu Modernizace chirurgických oborů (MCHO). Vystudoval 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2007 pracoval nejprve na Oddělení kardiovaskulární chirurgie v Nemocnici Na Homolce a posléze na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Motol. V roce 2007 nastoupil na Kardiochirurgickou kliniku Fakultní
nemocnice Hradec Králové, kde dodnes působí v pozici zástupce přednosty kliniky. Od roku 2014 je členem pracovní skupiny, která má za úkol vytvořit koncepci modernizace Chirurgického centra. V roce 2016 byl jmenován do pozice
vedoucího tohoto projektu.

Veronika Bartošová

Provozně-technická náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové. Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na logistiku, mezinárodní přepravu a zasílatelství. Problematice technického zázemí a provozu Fakultní nemocnice Hradec Králové se soustavně věnuje šestnáct let, od roku 2001 pracovala v nemocnici jako logistik, následně jako vedoucí dopravního odboru. Z pozice investora se podílí na projekční a realizační fázi investičních akcí, aktivně se účastní uvádění nových pracovišť do provozu.

Kristina Richter Adamson

náhradnice

Pracuje ve společnosti Steffian Bradley Architects v Londýně, kde se zaměřuje primárně na návrhy zdravotnických zařízení. Svoji pětiletou praxi se zdravotnickými zařízeními rozšířila o magisterské studium na London South Bank University, kde zpracovala diplomovou práci na téma navrhování staveb pro zdravotnictví „Planning Building for health”. V současnosti pracuje na projektu Rehabilitačního centra Národní obrany (National Defence Rehabilitation Centre), který bude dokončen v roce 2018, a také na projektu soukromé ambulance v centrálním Londýně.

Martin Tycar

náhradník

Jeden ze spoluzakladatelů ateliéru Znamení čtyř - architekti, který od roku 1999 působí v Praze. Spolu s kolegy Jurajem Matulou a Richardem Sidejem se setkali na FA ČVUT v ateliéru analogické architektury Miroslava Šika, prof. ETH Curych. Zde spolu s dalšími vrstevníky založili skupinu Nová česká práce, která se věnovala tradicionalismu a metodě analogického navrhování. Atelier Znamení čtyř – architekti má řadu realizací, např. budovy a archivu Židovského muzea v Praze. Pravidelně se zúčastňuje architektonických soutěží. Jedním z posledních úspěchů je první cena ze soutěže na vědecko-výzkumná centra Univerzity Karlovy - Kampus Albertov.

Michal Hudík

náhradník

Náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové pro organizaci zdravotní péče. Absolvent Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Od roku 1992 pracuje na pozici lékaře ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Problematice řízení zdravotnických provozů se věnuje od roku 2003, kdy se v pozici koordinátora účastnil projekční i realizační fáze výstavby Pavilonu interních oborů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem do funkce náměstka pro organizaci zdravotní péče. V této funkci se aktivně účastní uvádění nových pracovišť do provozu.

Karel Antoš

náhradník

Náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové pro strategické řízení a rozvoj. Doktorské studium v oboru podniková ekonomika absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Problematice řízení zdravotnických zařízení se věnuje řadu let, v pozici náměstka Fakultní nemocnice Hradec Králové pracuje od roku 2009. V předchozím období byl vedoucím katedry veřejného zdravotnictví Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Podílí se na přípravě a realizaci velkých projektů Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Předchozí Další