Nová škola LOŠBATES

 • Vítězný návrh

  PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori / Montréal, Kanada

 • Zadavatel

  LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  Duben 2018

 • Ceny

  800 000 Kč – 550 000 Kč – 300 000 Kč – odměna 100 000 Kč

O nejlepší návrh nové základní školy mezi sebou soutěžilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Za tímto číslem se skrývá nejméně 450 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu odvedli 145 000 hodin práce.

Porota

Kateřina Vídenová

Vystudovala architekturu na pražském ČVUT, absolvovala v roce 1997 v ateliéru Ivana Kroupy. Několik let také studovala fotografii na VŠUP. V letech 2009–2011 byla asistentkou ateliéru Raumlabor Berlin na VŠUP v Praze. Spolu s Adamem Wlazelem tvoří ateliér MAK!.

Dorte Kristensen

Vystudovala Fakultu architektury v Delftu, pracovala v Londýně a od roku 1989 v Atelier PRO, který nyní řídí. Zaměřuje se na sociální složku architektury, což se odráží v multifunkční typologii jejích realizací, jako jsou radnice, kulturní a zdravotnická zařízení a četné školy pro různé stupně vzdělávání.

David Hlouch

předseda poroty

Založil již při studiích architektury v roce 2005 vlastní praxi zaměřenou především na komerční a rezidenční stavby. Po nedávném návratu z dvouletého pobytu v USA, vstoupil do České komory architektů a začal se také aktivně podílet na dění v obci Tehov, kde je od roku 2014 starostou.

Adam Halíř

náhradník

Po absolvování Fakulty architektury ČVUT založil v roce 2001 společně s Romanem Brychtou a Petrem Leškem ateliér Projektil architekti, který se v roce 2004 rozšířil o Ondřeje Hofmeistera. Vedl projekt Pavilonu prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice dokončený v roce 2015.

Josef Řehák

Je starostou Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, obor lesní inženýrství. Mnoho let pracoval jako ředitel lesní správy a ekonom v soukromé firmě. V zastupitelstvu obce působí od roku 1994, starostou je od roku 2010. Byl dlouholetým předsedou stavební komise, má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Je duchovním otcem myšlenky vzniku svazkové základní školy.

Eva Šmoldasová

místopředsedkyně poroty

Je starostkou obce Tehovec, místopředsedkyní svazku LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Absolvovala obor Podnikové finance a obchod na VUT Brno a dále pracovala zejména v oblasti bankovnictví a platebních karet. Má zkušenosti s prací v organizacích neziskového sektoru zaměřených na ženská práva a rozvoj školství. V Tehovci se zaměřila na kontrolovaný rozvoj obce, zlepšení infrastruktury a modernizaci agendy obecního úřadu.

Ivana Dubská

náhradnice

Je starostkou Svojetic a místopředsedkyní svazku LOŠBATES, bez politické příslušnosti. Po vystudování střední ekonomické školy působila v pozici sekretářky generálního ředitele Západoslovenské energetiky a následně získala bohaté zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu. Byla zakládající členkou společnosti TIESSE Praha, výhradního zástupce dodavatele průmyslových robotů a robotizovaných pracovišť japonské firmy KAWASAKI, kde působila až do roku 2015, kdy odešla do důchodu. V prosinci 2015 byla zvolena starostkou ve Svojeticích.

Tomáš Rychta

náhradník

Je starostou Štíhlic od roku 2010, bez politické příslušnosti. Přes dvacet let úspěšně podniká, posledních sedm let se specializuje na odpadové hospodářství. Díky svému povolání je v neustálém kontaktu se svými spoluobčany a okolními obcemi. Jeho prioritou je transparentní zacházení s veřejnými penězi, vybudování technické infrastruktury a v neposlední řadě zajištění občanské vybavenosti.

Předchozí Další