Nové KCP

KCP

Předmětem soutěže byl architektonický návrh rozšíření Kongresového centra Praha o výstavní halu a urbanistický návrh pro lokalitu Pankráckého náměstí a přiléhající části magistrály s důrazem na kvalitu veřejných prostranství a prostupnost území. Prvním krokem (etapou) revitalizace této části města mají být právě úpravy spojené s dostavbou kongresového centra o potřebnou výstavní plochu. Výstavní hala tak má být iniciátorem zkvalitnění veřejného prostranství. Do této etapy byl zadavatel připraven investovat 250–300 mil Kč.

Porota

Petr Hlaváček

předseda poroty

Petr Hlaváček vystudoval Fakultu architektury ČVUT , kde od roku 1990 působí jako pedagog. V roce 1991 spolu s architektkou Hanou Seho-Münzovou založil architektonickou kancelář R.U.A, kde působil do roku 2008. Jeden semestr přednášel jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. V roce 2010 založil atelier Headhand architekti. Několik let zastával funkci proděkana pro rozvoj a výstavbu Fakulty architektury ČVUT a v letech
2015–2016 působil jako ředitel IPR Praha.

Elia Zenghelis

Elia Zenghelis vystudoval architekturu na Architectural Association School of Architecture v Londýně, kde od roku 1963 vyučuje. VRoce 1975 založil spolu se Zoe Zenghelis, Remem Koolhaasem a Madelon Vriesendorp rotterdamskou
kancelář Office for Metropolitan Architecture (OMA ). Do roku 1987 vedl londýnskou a aténskou pobočku OMA , poté spolu s architektkou Eleni Gigantes založil kancelář Gigantes Zenghelis Architects. Od roku 1992 již aktivně neprojektuje, ale věnuje se výuce na prestižních školách po celém světě, nejnověji na americké Yale School of Architecture.

Mathias Müller

Mathias Müller vystudoval architekturu na ETH Zurich. EM 2N s Mathiasem Müllerem a Danielem Nigglim, založené v roce 1997 se sídlem v Curychu a Berlíně, má 70 spolupracovníků podílejících se na konstrukčních a soutěžních návrzích ve Švýcarsku a dalších zahraničních státech. Společně získali řadu ocenění zahrnujících například „Umsicht-Regards-Sguardi“ nebo „Auszeichnung Guter Bauten“ a v neposlední řadě jsou také držiteli ocenění z roku 2004 - „Swiss Art Awards“ za architekturu. Mathias Müller byl řadu let hostujícím profesorem na EPF Lausanne a také na ETH Zurich.

Ivan Kroupa

Ivan Kroupa absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde v letech 2002 – 2008 vedl výuku na Ústavu navrhování U15130, od roku 2008 učí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1990 samostatná praxe – atelier Ivan Kroupa architekti, mezi jejichž realizace patří např. Centrum současného umění DO X, Hemodialyzační centrum Bulovka B. Braun, Industriální galerie a muzeum tisku v Českých Budějovicích nebo Høse Bridge v Suldal (ve spolupráci s Rintala Eggertsson Architects). Četná profesní ocenění, např. Berliner Kunstpreis, Förderungspreis Baukunst, 2001.

Viktorie Součková

náhradnice

Viktorie Součková vystudovala architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru Evy Jiřičné. Od roku 1999 pracovala v ateliéru Foster + Partners v Londýně a v roce 2007 se vrátila do Prahy, kde se později stala ředitelkou pražské kanceláře Bogle Architects. Mezi mnohé realizace této pobočky patří zejména mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Brežanech, které letos obdrželo prestižní MIPIM Award v kategorii průmyslová a logistická stavba roku.

Tomáš Koumar

náhradník

Tomáš Koumar vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Dlouhodobě pracuje s Alenou Šrámkovou a Lukášem Ehlem. V kanceláři Šrámková architekti pracovali například na nové školní budově ČVUT (nyní sídla Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií) v Dejvicích. Tato kancelář nyní funguje sice ve stejném složení, ale pod jménem EH L & KOUMAR ARCHITEKTI , a pravidelně získává různá ocenění v architektonických soutěžích.

Adriana Krnáčová

Adriana Krnáčová vystudovala umělecké vědy a jazyky na Filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě. MBA získala na DePaul University v Chicagu. Řídila Soros Center for Contemporary Arts v Bratislavě. V letech 2001–2007 byla výkonnou ředitelkou české pobočky mezinárodní organizace Transparency International, poté pracovala pro společnost Johnson&Johnson. Od roku 2014 je primátorkou hlavního města Prahy – z titulu této funkce je rovněž členkou dozorčí rady Kongresového centra Praha.

Radim Haluza

místopředseda poroty

Radim Haluza je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil na řídících pozicích skupiny Penta Investments, obchodní sítě Žabka a ve Fortuna Entertainment Group. Nyní je předsedou představenstva Kongresového centra Praha.

Roman Ray Straub

Roman Ray Straub vystudoval hotelovou školu na bruselském Centre d‘Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques. Začínal v provozních, obchodních a marketingových pozicích ve společnostech Marriott International v USA , Disneyland ve Francii, InterCity Hotels v Německu a ve světovém řetězci Le Meridien v Portugalsku, Paříži, Karibiku a USA . Od října tohoto roku je novým generálním ředitelem Kongresového centra Praha.

Marek Kopeć

náhradník

Marek Kopeć vystudoval architekturu na Fakultách architektury ČVUT a TU Liberec a na Škole Architektury AVU , kde od roku 2008 pracuje jako asistent. V roce 2001 založil iniciativu Letná sobě. V letech 2007–2009 působil v atelieru Skupina a ve stejné době spolupracoval se spolkem Kruh. Dnes je vedoucím kanceláře projektů a soutěží na IPR Praha.

Alžběta Rejchrtová

náhradnice

Alžběta Rejchrtová pracovala jako redaktorka anglického vysílaní Českého rozhlasu a nakladatelství Odeon, poté jako překladatelka a učitelka angličtiny. V roce 1993 založila občanské sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou. V roce 2006 vstoupila do strany Zelených a od roku 2010 je zastupitelkou na Praze 4. Od roku 2014 je radní v městské časti Praha 4, v jejíž kompetenci je doprava a územní rozvoj a výstavba.

Předchozí Další