Městský dům Za Papírnou

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů, je 09. 09. 2022, 14:00, pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě.

Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě). Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje formou jednotlivých souborů. Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h.
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222521