Městský dům Za Papírnou

1. cena
 • Autor Apropos Architects
 • Team Michal Gabaš, Tomáš Beránek, Nikoleta Slováková, Laura Lukáčová, Rudolf Nikerle, Kryštof Jireš
 • Chrudim
Anotace

Navržený dům navazuje na okolní zástavbu a vytváří důstojné nároží v nově transformované městské čtvrti. Architekturou, svým výrazem a materializací odkazuje na industriální minulost Holešovic. Dům je racionálně členěn v pravidelném modulu na jednotlivé základní stavební jednotky (cihly) = byty 1kk o velikosti 30 m2. Vytváří tak jednoduchou, vysoce flexibilní a efektivní dispozici, nabízející adaptaci na libovolný mix bytového portfolia. Komunikace domu je tvořena chodbou se schodištěm, vizuálně napojenou na nově navržené náměstí před budovou a dále dvorní, širokou pavlačí. Pavlač je důležitým sociálním bodem návrhu - vytváří místa náhodného setkání či posezení při západu slunce. Komunitní forma domu je posílena navrženou klubovnou v přízemí s přístupem do zahrady vnitrobloku a dále komunitní střešní terasou se zahradou s možností pěstování bylin a zeleniny. Byty jsou charakteristické venkovní lodžií nebo terasou orientovanou vždy do ulice - chrání před nadměrným hlukem od dopravy, poskytuje soukromí a nabízí nadstandartní venkovní prostor malým bytů. V parteru je v nároží domu navržena komerční jednotka určená například pro provoz kavárny. Další menší prostor určený k pronájmu je situován vedle hlavního vchodu do objektu. V nejklidnější části u ulice Za Papírnou jsou umístěny prostory pro dětskou skupinu s vlastním přístupem do zahrady vnitrobloku.

Hodnocení poroty

Návrh porotu přesvědčil svým jasným konceptem, vyváženými proporcemi v půdoryse i hmotě a kvalitou společných prostorů, že patří na první místo. Vnitřní dispozice umožňuje jak soukromý venkovní prostor pro každý byt, tak i velkorysé sdílené prostory. Střešní terasa nabízí vyvážený mix otevřených a uzavřených prostorů. Efektivní dispozice nabízí vysoký počet bytů a spolu se zvoleným konstrukčním řešením také dostatek možností spojování jednotlivých bytů a obecně vysokou flexibilitu půdorysu. Budova je přizpůsobena na hloubku sousední budovy, čímž je zajištěno, že vnitroblok nebude ohraničen holou boční stěnou vedlejšího objektu. Autorky a autoři kladli důraz na vypracování ekologického i sociálního konceptu. Porota si je vědoma několika problematických aspektů, ať už se jedná o případné dopracování půdorysů, nebo finanční náročnosti zvolené cihlové fasády. Dopracování soutěžního návrhu je ovšem v každém případě zejména v otevřené soutěži nutností, a proto doporučuje zadavateli k realizaci právě tento návrh, který má nejvyšší potenciál se při vzájemné spolupráci architektonického týmu a zadavatele stát vynikajícím projektem.

Předchozí Další
2. cena
 • Autor AVE architekt
 • Team Barbora Červeňová, Václav Ulč
 • Plzeň
Anotace

Městké bydlení jako příležitost stanovit standard dostupné a udržitelné výstavby v kontextu rozhraní nově vznikající pražské čtvti Bubny–Zátory. Nároží tvoří 2 domy spojené otevřenou pavlačí. Do ulice se otvírá průhled do zeleného dvora. Byty jsou z pavlače přístupné přes sezónní lodžii. Malou plochu bytů vyvažují společné prostory vybízející k interakci. Architektura má jednoduchý a robustní detail. Dřevo, pozink, eternit a spousta vegetace. Dům má být plný života a dobře sloužit všem uživatelům bez rozdílu věku a životní situace.

Hodnocení poroty

Porota se shodla na tom, že v konkurenci této soutěže se jedná o jeden z nejinovativnějších z návrhů, který nabízí jasný koncept s velkou flexibilitou půdorysů. Kvalitou návrhu je, že svou estetikou komunikuje adekvátním způsobem, že se jedná o budovu pro dostupné bydlení. Porota v tomto návrhu ocenila také zpracování ekologického konceptu i konceptu sociální interakce, které jsou velice dobře zpracované. Dobře koncipována je i střešní terasa. Lodžie (zimní zahrady) mezi byty a pavlačí jsou silným momentem návrhu, zároveň se jejich řešení jeví jako problematické z požárního hlediska. Mezi sporné momenty patří vytvoření tmavého prostoru vnitrobloku v návaznosti na sousední dům nebo volba parkovacího výtahu, na jejíž vhodnosti nepanovala v porotě shoda. V tomto návrhu by největší část k dopracování představovalo požárně-bezpečnostní řešení tak, aby zůstal zachován kvalitní koncept. Porota je přesvědčena, že i tak je zde možné dosáhnout ve spolupráci se zadavatelem velmi dobrého projektu.

Předchozí Další
3. cena
 • Autor Rozálie Domoráková, Matěj Šebek
 • Team Zdeněk Pech, Hana Novotná (3D model), Jan Kuchař (statika), Daniel Jansa (PBŘ), Tomáš Oubrecht (doprava)
 • Praha
Anotace

Navrhujeme dům, který vstupuje do budoucí urbanistické situace vzešlé ze studie Bubny - Zátory. Budoucí piazzeta formuje dominantní nároží nového činžovního domu. Ten reaguje na současný i budoucí kontext, a modulová struktura se tak projevuje různorodým hmo-tovým řešením. Pevný těžký dům je ovinut ocelovými konstrukcemi, které poskytují přidané kvality k minimálním sociálním bytům. Sousedé se potkávají – na otevřených schodech, v prádelně na pavlači, na střeše. Tam mohou sportovat, pěstovat zeleninu, věšet prádlo nebo uspořádat velkou rodinnou oslavu.

Hodnocení poroty

Autoři návrhu představili jasný koncept, který nabízí promyšlený a funkční půdorys. Jednotlivé byty mají soukromý venkovní prostor ve formě balkónku nebo lodžie směrující do ulice, zároveň společné pavlače ve vnitrobloku nabízí příjemný prostor pro setkávání. Porota ocenila zvolenou estetiku budovy, která se svými červenými ocelovými elementy dodává betonové konstrukci jistou lehkost a působí tak přívětivě i směrem do veřejného prostoru. Průřez stavební hmoty, který rozděluje fasádu orientovanou do ulice Železničářů, nabízí zajímavé řešení jak vpustit do vnitrobloku více světla, případně i umožnit lepší provětrání dvora, a zároveň poskytnout rozšíření sdíleného pavlačového prostoru na každém patře. Mezera však generuje některé nevýhody, a to zejména co se týče proniknutí hluku z frekventované ulice do nitra pozemku a potenciální energetické ztráty kvůli nekompaktnosti budovy. Dále bylo diskutováno, jestli je rozdělení průčelí do ulice Železničářů, kde šířka dvou vznikajících částí v návaznosti na délku sousední budovy působí neproporčně úzce, z architektonicko-urbanistického zvoleno na logickém místě.

Předchozí Další
mimořádná odměna
 • Autor ov architekti
 • Team Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík, Viktor Žák, Martin Hložka, Anna Blažková, Ondřej Suk, Kateryna Bondarenko, Barbora Juříčková, Alena Richterová
 • Praha
Anotace

V dobrém slova smyslu obyčejný a trvanlivý dům, který je jedinečný „na druhý pohled“. Městský dům navazuje na tradici pražských činžovních domů svým charakterem, měřítkem, keramickým obkladem i oblým rohem Zároveň přináší současnou kvalitu bydlení, kterou reprezentují úsporné, ale chytré byty, velká okna, která rozšiřují vnitřní prostor, vnější stínění textilními roletami, rekuperace ve všech bytech, zelená pobytová střecha a solární panely. Vnitřní bytová náměstí s kruhovým atriem podporují sociální aspekty domu, setkávání a sousedskou kontrolu. Pobytová zelená střecha slouží všem obyvatelům domu. Uliční fasáda obložená keramickými díly je udržitelná, odolná proti opotřebení v čase.

Hodnocení poroty

Porota se rozhodla udělit tomuto návrhu mimořádnou odměnu, protože se jedná o zdařilý příspěvek v diskuzi o soudobé typologii bydlení, a to zejména dostupného bydlení. Jedním z nejsilnějších aspektů návrhu byla jeho prostorová efektivita vycházející z rozdělení bytů okolo dvou schodišť. Plocha potřebná pro komunikace se minimalizuje a maximalizuje se počet bytů. Zároveň může nabídnout zajímavé řešení v případě potřeby oddělení obyvatelů domu do dvou částí.

Předchozí Další
mimořádná odměna
 • Autor boq architekti
 • Team Jana Stachová, Miroslav Stach, Alica Komiňáková, Anna Šrytrová, Marius Caminschi
 • Praha
Anotace

První vlaštovka. Vytvořit nárožní městský dům v místě, které v blízké době projde celkovou proměnou je nelehký úkol v mnoha rovinách. Náš soutěžní návrh vstupuje do místa s ambicí osvěžit některé osvědčené principy výstavby pavlačových domů a posunout je ještě o kousíček dále směrem k vybudování soudržné komunity lidí. Našim primárním cílem je dotvoření budoucího městského bloku tak, že bude zachována propustnost území směrem do vnitrobloku. Věříme, že tvorba zelených vnitrobloků napříč celou Prahou není utopickou vizí, a že první vlaštovky mohou nastavit směr, kterým se jednotlivé městské bloky vydají.

Hodnocení poroty

Porota se rozhodla udělit tomuto návrhu mimořádnou odměnu, protože chtěla ocenit kvalitu spočívající především v ekonomické a prostorové efektivnosti budovy. Porota zde oceňuje dosažení vysokého počtu bytů při současném zachování kvality sdílených prostorů, které svou členitostí a rozmanitostí nabízejí pestrý výběr možností k setkávání.

Předchozí Další
mimořádná odměna
 • Autor bams office a Ladislav Müller
 • Team Michal Solár, Blanka Solár
 • Brno
Anotace

Koncept novostavby městského domu reflektuje současné nároky na udržitelné, inkluzivní vícegenerační bydlení, schopné reagovat na proměnlivé potřeby obyvatel, v soudobém kontextu vývoje města. Jednoduchý objem uzavírá blok. Skrze funkční detail a barevnost se interní obsahová diverzita funkční koncepce domu, jenž podporuje sociální interakci a variabilitu napříč demografickým spektrem, propisuje do vnější formy. Živý městský dům.

Hodnocení poroty

Porota se rozhodla udělit tomuto návrhu mimořádnou odměnu, protože chce ocenit celkový vzhled budovy, který aktualizoval „pražskou“ estetiku a nevyzařující prvoplánový zbytečný luxus. Architektonické řešení nabízí především v parteru zajímavé detaily a proporce s potenciálem působit přívětivě na kolemjdoucí, stejně jako nabízí zajímavé momenty pro uživatele, např. patrné v propojení prostoru dětské skupiny s vnitroblokem.

Předchozí Další