Městský dům Za Papírnou

 • Vítězný návrh

  Apropos Architects / Michal Gabaš, Tomáš Beránek, Nikoleta Slováková, Laura Lukáčová, Rudolf Nikerle, Kryštof Jireš / Chrudim

 • Zadavatel

  Měststká část Praha 7

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  říjen 2022

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Ceny a odměny

  700 000 Kč - 500 000 Kč - 350 000 Kč + odměny celkem 100 000 Kč

P7B

Předmětem soutěže byl návrh městského domu v ulici Za Papírnou. Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší architektonický návrh městského hybridního bydlení který umožní sociální a generační mix včetně možnosti ubytování osob se zdravotním postižením. Město jakožto veřejný zadavatel a investor dbá na navrhování staveb s výhledem dlouhodobé udržitelnosti a na šetrné vynakládání finančních prostředků po celou dobu životního cyklu stavby. V návrhu bude kladen důraz na minimální spotřebu energie v průběhu výstavby a životnosti stavby.

Porota

Kristien Ring

předsedkyně poroty

Kristien Ring je architektka, kurátorka a ředitelka AA PROJECTS, která se zabývá tvorbou mezioborových projektů zaměřených na budoucnost v oblasti architektury a urbanismu a v současné době pracuje na zakázku mj. německé Spolkové nadace pro Baukultur. Je specialistka na bytové projekty typu co-living a baugruppe, je zakládající ředitelkou German Center for Architecture - DAZ

Jakob Hurrle

místopředseda poroty

Radní městské části Praha 7 s kompetencemi sociální a zdravotní politika a národnostní menšiny.

Katharina Bayer

Architektka, zakladatelka a jednatelka společnosti einszueins architektur, průkopnického ateliéru participativního bydlení v Rakousku, který má ve svém portfoliu řadu ceněných návrhů, jako například Wohnprojekt Wien. Členka poradního orgánu Vídeňské bytové iniciativy (Wiener Wohnbauinitiative) a hostující profesorka na Institutu městské designu a krajinné architektury na TU Wien.

David Tichý

Architekt, teoretik architektury a expert na stavby pro bydlení. Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorandský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Od roku 2012 je partnerem v architektonické kanceláři UNIT architekti, kde se převážně věnuje stavbám pro bydlení. Za své realizace projektů získal několik významných ocenění. Je spoluzakladatel odborného sdružení Centrum kvality bydlení, kde se specializuje na poradenskou činnost v oblasti kvality obytného prostředí.

Florian Köhl

Působil několik let ve výzkumných a pedagogických funkcích na Technické univerzitě v Berlíně a na Barlett School of Architecture v Londýně. Je rovněž spoluzakladatelem sítě architektů, kteří se věnují co- housingu (NBBA- Netzwerk Berliner Baugruppen- Architekten), a berlínských projektů Teameleven a Instant city.

Jan Kubát

náhradník

Je hlavní architekt studia ohboi. Ohboi je architektonický ateliér činný i v oblasti rozvoje a městského plánování. Jejich studio určí podobu nového centrálního depozitáře Národní galerie Praha. Mezi jejich nejnovější úspěchy patří první místo v soutěži o Nový Eden na Praze 10 z jara 2022.

Lenka Burgerová

Místostarostka městské části Praha 7 s kompetencí územní rozvoj

Pavel Zelenka

Místostarosta městské části Praha 7 s kompetencemi strategické projekty, sídlo nové radnice, veřejné zakázky a podpora podnikání

Kamil Vavřinec Mareš

náhradník

Místostarosta městské části Praha 7 s kompetencemi majetek a investice v neškolských objektech

Jan Čižinský

náhradník

Starosta městské části Praha 7 s kompetencemi finance, investice ve školství, komunikace s veřejností a zahraniční vztahy. Je lídrem iniciativ Praha sobě a zastupitelem hlavního města Prahy.

Předchozí Další