Sporthotel Pelhřimov

 • Vítězný návrh

  Boele / Pavel Fajfr, Petr Šuma, Vitudanish Dara / Praha

 • Zadavatel

  Pelhřimov

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  říjen 2022

 • Stav

  Příprava JŘBU

 • Ceny a odměny

  500 000 Kč - 350 000 Kč - 200 000 Kč + odměny: 60 000 Kč a 3 x 30 000 Kč

PEL

Město Pelhřimov vyhlásilo architektonickou soutěž na novou ubytovací budovu, návrh opláštění přilehlého zimního stadionu a řešení přilehlých ploch veřejného prostranství.
Nová ubytovací budova nahradí stávající Sporthotel za účelem zvýšení ubytovacího standardu a využití tak existující kapacity a potenciálu sportovního areálu a města Pelhřimov. Současně také areál doplní o další potřebné funkce. Nový návrh opláštění obálky budovy zimního stadionu sníží energetickou náročnost a spojí přiléhající objekty do jednoho celku.
Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější architektonické řešení navržené s ohledem na celkovou ekonomiku stavby.

Porota

Radek Kolařík

Předseda

Studoval architekturu na FA VUT v Brně, AVU v Praze, TU Delft. Pracoval v atelieru 2–SIAL Stavoprojektu v Liberci, v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži. Zakládající člen rkaw studia.
V rámci mezinárodního týmu kanceláří zpracoval výzkumný projekt City Visions Europe, kurátorovaný Berlage Institute v Amsterdamu. Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP v Praze, byl členem komise závěrečných kritik na ETH Zürich, vede ateliér na FA ČVUT, koncipoval předmět MA Architecture and City as a Project na škole ARCHIP a je jeho vedoucím. Byl členem a předsedou správní rady NČA, předsedou akademického senátu VŠUP v Praze, je členem představenstva ČKA, pracovní skupiny ČKA pro urbanismus, pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání, členem redakční rady Bulletinu ČKA, členem Grémia České ceny za architekturu, pro kterou vytvořil celoroční koncept. Byl členem Iniciativy za novou Prahu. Je členem Sboru expertů odboru památkové péče MHMP.

Ladislav Med

Místopředseda

starosta města Pelhřimov

Andrea Ambrovičová Mikulajová

V roce 2008 založila s Jurajem Mikulajem ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová. Oba architekti studovali na významných evropských školách architektury (TU Vídeň, Královský institut Stockholm) a později pracovali v prestižních vídeňských ateliérech. Portfolio studia zahrnuje řadu kvalitních projektů v oblasti bytové architektury, administrativy, interiérového designu a městského prostředí. Pravidelně se účastní významných mezinárodních architektonických soutěží, kde byla několikrát oceněna. O kvalitě její práce svědčí i časté publikace v domácích i zahraničních odborných periodikách.

Jiří Weinzettl

Jiří Weinzettl je zakladatel oceňovaného Ateliéru 111 architekti. V posledních letech se zaměřují především na tvorbu bytových a občanských staveb včetně návrhu interiérů a na úpravy veřejných prostranství našich měst. Fungují v Praze a v jižních Čechách. Jejich architekturu nejlépe charakterizuje kontextuální přístup, koncepční myšlení a střídmost.

Jan Žemlička

náhradník

Po absolvování Fakulty strojní ČVUT v Praze nastoupil v roce 1976 na pozici projektanta topení a vzduchotechniky do Stavoprojektu Liberec, do ateliéru architekta Karla Hubáčka. Od roku 1984 působí v Německu, kde spoluvlastní projekční kancelář Zemlicka-Pruy se zaměřením na technické projekty (vytápění, instalace a klimatizace). V Česku kromě činnosti konzultanta energetických konceptů provozů budov působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT a na AVU v Praze.

Josef Koch

místostarosta Pelhřimova

Petr Uhlíř

náhradník

městský architekt Pelhřimova

Tomáš Petera

náhradník

vedoucí oboru investic

Předchozí Další