Vizuální identita Památníku Terezín

6)1.1. Lhůta pro podání žádosti o účast
Okamžik, kterým končí lhůta pro žádosti o účast, je 24. 03. 2023, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/pamter

6)2.1. Způsob podání žádosti
Žádost se podává ve formě jednoho souboru PDF odesláním na profil zadavatele. Žádost o účast nemůže být podána žádným jiným způsobem než přes NEN.