Vizuální identita Památníku Terezín

 • Vítězný návrh

  20YY Designers

 • Zadavatel

  Památník Terezín

 • Typ soutěže

  Užší soutěž o návrh

 • Výsledky

  1.7.2023

 • Ceny a skicovné

  200 000 Kč – 100 000 Kč – 2 x 50 000 Kč

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Povinné použití elektronického nástroje

  NEN

PTG

Předmětem této užší dvoufázové soutěže byl komplexní vizuální styl instituce a jeho následná aplikace pro všechny objekty a památná místa Památníku Terezín. Nová vizuální identita by měla být současně aplikovatelná na veškeré tištěné i on-line výstupy instituce, informační systém památníku a jeho přilehlých objektů a případně také pro nově připravovanou expozici.

Památník Terezín je specializovanou českou paměťovou institucí, jejímž posláním je uchovávat památku obětí z druhé světové války současným i budoucím generacím. Rozvíjí především muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost, která si získala uznání i v zahraničí.

Porota

Ľubica Segečová

předsedkyně poroty

Vystudovala grafický design a produktový design na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde nyní působí jako vedoucí ateliéru přípravného kurzu. Iniciovala nezávislý festival Self o přesazích grafického designu ve společnosti. Spolupracuje především s architektonickými studii. Je autorkou vizuální identity Slovenské komory architektů či Kunsthalle Bratislava. Primárně se věnuje knižnímu a expozičnímu designu, tvorbě komunikačních strategií a identit.

Petra Husáková

místopředsedkyně poroty

Pro Památník Terezín pracuje 8 let, třetím rokem na pozici ekonomického specialisty pro dotační programy. Vzděláním ekonom, v současnosti studující obor uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Praxe v ekonomické oblasti korporátních společností.

Jan Brož

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Malířství II. Doktorské studium absolvoval na UMPRUM v Praze v atelieru grafického designu a nových médií. Pohybuje se na pomezí volného umění a užité grafiky, je spoluzakladatelem studia Parallel Practice, v němž mimo jiné realizoval identitu Centra pro současné umění Futura či identitu týdeníku Euro. Věnuje se především knižnímu designu a podobám vizuálních identit v kontextu galerijních a kulturních institucí.

Tereza Hejmová

Absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, oboru grafický design a nová média. Pedagogicky působila v ateliéru Grafického designu 2 na Fakultě výtvarných umění v Brně. Je spoluautorkou nové vizuální identity Výstaviště Praha. Věnuje se především knižnímu designu a podobám vizuálních identit v kontextu galerijních a kulturních institucí. Je držitelkou ocenění Nejkrásnější české knihy roku.

Tomáš Výchopeň

Vedoucí provozních oddělení Památníku Terezín.

Linda Dostálková

náhradnice

Absolvovala na Werkplaast Typografie v Arnhemu a v ateliéru scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působila jako pedagožka na Jan van Eyckově akademii v Maastrichtu, vedla ateliér grafického designu Text Forma Funkce na Fakultě umění Ostravské univerzity. Externě pracuje jako kurátorka v PLATO Ostrava. Je spoludržitelkou
ocenění Nejkrásnější kniha světa za návrh publikace československého pavilonu 14.bienále architektury v Benátkách.

Ivana Rapavá

náhradnice

Vystudovala obor český jazyk – dějepis na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (FP TUL) a následně doktorské studium v oboru České a československé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Hradec Králové. V letech 2006 - 2009 pracovala jako odborná asistentka na Katedře historie FP TUL. Od roku 2009 pracuje v Památníku
Terezín, od února 2019 jako vedoucí historického oddělení.

Předchozí Další