Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách

 • Vítězný návrh

  Monom Work: Michal Bernart, Igor Hobza, Jitka Rumlová, Jakub Vašek, Petra Malinská, Leoš Drmola / Praha

 • Zadavatel

  Město Příbram

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  Říjen 2022

 • Stav

  JŘBU

 • Ceny a odměny

  250 000 Kč – 150 000 Kč – 100 000 Kč – odměny celkem 75 000 Kč

PRI

CCEA MOBA v této soutěži nezpracovávalo soutěžní zadaní a odpovědi na dodatečné informace. CCEA MOBA se ujmulo soutěže teprve od chvíle, kdy návrhy byly odevzdány. A to na základě požadavku města Příbram, abychom pro město zorganizovali jednaní poroty a následující kroky vedoucí ke schvální výsledku soutěže radou města.

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh bylo zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

Březové Hory byly do 1. poloviny 20. století samostatným městečkem s rozsáhlou důlní činností. Ve 2. polovině 20. století, kdy došlo k rozvoji těžby uranu v Příbramském revíru, zaznamenala Příbram překotný stavební vývoj, kdy bylo vybudováno celé Březohorské sídliště, a proběhla výstavba rodinných domů na úpatí odvalů Březových Hor, čímž došlo k propojení obou měst. Přestože už náměstí J. A. Alise pozbylo svého významu z doby, kdy Březové Hory byly samostatnou obcí, neztratilo nic na svém významu pro obyvatele této městské části a zároveň tvoří třetí příbramské náměstí, resp. po náměstí T. G. Masaryka ve staré Příbrami, náměstí 17. listopadu na Březohorském sídlišti z 50. let, je náměstí J. A. Alise přirozeným centrem třetí nejdůležitější části Příbrami - Březových Hor.

Porota

Ivan Plicka

Architekt a urbanista. Bývalý dlouholetý předseda ČKA. Od 2021 člen Oborové rady doktorského studijního programu Architektura a urbanismus FA ČVUT v Praze.

Vladimír Sitta

Studia ukončil na MZLU v Brně, v oboru krajinářské architektury. Po trpělivém a zbytečném čekání na změnu emigroval v r. 1979 zprvu do Západního Německa a poté do Austrálie. Jeho náplň aktivit: Krajinářská architektura, architektura, urbanismus, land art, památníky, návrhy převážně venkovního nábytku, scénografie, grafický design, kresba, keramika, výstavní instalace.

David Mateásko

Studoval architekturu a scénografii. Po studiích krátce směřoval k filmu. V počátku své architektonické praxe se věnoval úpravám divadel a později novostavbám, rekonstrukcím a interiérům, převážně privátního charakteru. Od roku 2016 je architektem města Kolína, kde se zabývá koncepční prací na územním rozvoji města a konkrétních projektech. Prezentuje a propaguje téma architektury v rámci komentovaných vycházek celostátní akce „Den architektury” a v rámci vlastního autorského cyklu přednášek „Dobrodružství architektury”. Od roku 2012 působí ve Stavovském soudu České komory autorizovaných architektů. Od roku 2014 jako jeho předseda. Od roku 2018 je pracovně činný v Německu.

Patrik Hoffman

Náhradník

Vystudoval architekturu na ČVUT, v roce 2004 byla jako spoluautor nominován na evropskou cenu Miese van der Rohe Award za stavbu továrny na výrobu svítidel v Kolodějích u Prahy. S Martinem Rajnišem je spoluautorem nové české Poštovny na Sněžce. Získal dvě prestižní ocenění - Grand Prix architektů 2013 za rekonstrukci Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou a titul Stavba roku 2013 za rekonstrukci Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou a titul Stavba roku 2013 za novostavbu komplexu Aparthotel v Krásné Lípě. Na svém kontě má rodinné bydlení i komerční stavby pro významné české investory.

Jan Konvalinka

Starosta města Příbram

Věra Smolová

vedoucí Státního okresního archivu Příbram

Martin Buršík

Náhradník
 1. místostarosta města Příbram

Zorka Brožíková

Náhradnice

Místostarostka Příbrami

Předchozí Další