Nový pavilon ZŠ Řevnice

Soutěžní podmínky: 6) TERMÍNY A PRŮBĚH SOUTĚŽE

6.1 Odevzdání návrhu
6.1.1 Způsob odevzdání
Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě).
Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje.
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h
v poslední den lhůty pro odevzdání návrhu 10:00-14:00 h
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521
Všechny části listinného podání budou v jednom obalu
s nadpisem „NOVÝ PAVILON ZŠ ŘEVNICE“.
6.1.2 Lhůta pro podání návrhů
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů, je 5. 5. 2023, 14:00 h, pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě.
6.1.3 Pozdní odevzdání
Pokud nebyl soutěžní návrh doručen ve lhůtě stanovené v těchto soutěžních podmínkách, zadavatel na toho, kdo ho podal, nebude v souladu se Zákonem pohlížet jako na účastníka a v soutěži nebude hodnocen. Listinná podoba v neporušeném stavu zůstane archivována u zadavatele a na vyžádání bude vrácena.