Nový pavilon ZŠ Řevnice

1.cena
 • Autor Építész Stúdió
 • Team Tamás Fialovszky, Hunor Szántó, Máté Pálfy, Detti Kolossváry
 • Budapešť, Maďarsko
Anotace

Komplex budov Základní školy Řevnice je výsledkem procesu, který trvá již desítky let. Cílem nejnovějšího prvku je důstojně dokončit školní blok, přičemž respektovat kapacity stávajícího stavebního dědictví a doplnit v současnosti chybějící funkce a vzdělávací prostory. "Třetí ze sourozenců" se vyznačuje dvěma tvářemi. Na vnějším obrysu komplexu budov ukazuje nový prvek racionálně strukturovanou tvář, navazující na charakter stávajících budov, za níž se skrývá kompaktní půdorysná struktura. Směrem k vnitřní chráněné zahradě se tato přísná prostorová struktura postupně rozvolňuje a končí verandou, která funguje jako krytý otevřený prostor. Díky intenzivnímu propojení se zahradou ový prvek vplétá do zahrady a vzniklé kryté otevřené prostory vytvářejí místa pro komunitní interakce a setkávání žáků ze všech tří bloků.

Hodnocení poroty

Návrh elegantně řeší několik problémů předložených v rámci soutěžního zadání a účinně integruje zahradu a přilehlé veřejné prostory, proto mu porota udělila první cenu. Příchodová sekvence je pečlivě promyšlená s ohledem na propojení s existující budovou školy a umístěním sálu vedle nového vstupu. Dispozice umožňuje vytvoření prostorů mimo třídy pro výuku mimo tradiční prostředí. Přítomnost balkónů pak poskytuje další venkovní prostory, což je v době po pandemii Covid‐19 velmi žádoucí. Bude ovšem nezbytné provést rozpočtové a technické posouzení, které se zaměří na možné přehřívání východně orientovaných učeben.

Předchozí Další
2.cena
 • Autor ARCHPORT
 • Team David Dvořák, Vojtěch Hybler, Dominik Otto, Stanislav Hybler, Jan Walhauser (Archiplands)
 • Praha
Anotace

Vnitřní prostory školy jsou v nadzemních podlažích přehledně řazeny kolem centrálního atria osvětleného střešním světlíkem. Význam atria vnímáme především v propojení všech společných prostor a v prosvět¬lení centrální části pavilonu. Do podzemního podlaží umisťujeme jídelnu s návazností na venkovní terasu a kuchyň přístupnou pro zásobování z parkoviště pro osobními automobily. Historickou budovu školy propojujeme s novým pavilonem podzemním krčkem v úrovni 1. podzemního podlaží nového pavilonu.

Hodnocení poroty

Návrh získal od poroty pozitivní ohlasy díky své kompaktnosti, odpovídajícímu měřítku a efektivnímu dispozičnímu řešení a za to byl oceněn druhou cenou. Projekt byl rovněž chválen za pečlivé dodržení stanoveného rozpočtu. Umístění budovy projevuje respekt vůči okolnímu kontextu a stávajícím stavbám, přičemž objem budovy se harmonicky přizpůsobuje svahu ulice Legií, stejně jako vkusně provedené fasády. Přístupy a logistika byly efektivně vyřešeny, a pozoruhodným prvkem je plynulé propojení prostor mezi kuchyní, jídelnou a terasou.

Předchozí Další
3.cena
 • Autor MAAUS
 • Team Miroslava Zadražilová, Karolína Langnerová, Jakub Czapek, Martin Jetelina, Tomáš Bystroň, Adéla Prokopová, Ondřej Žvak (vizualizace)
 • Brno
Anotace

Nový pavilon Řevnické školy je především citlivým doplněním urbanistické struktury bloku, které respektuje stávající rozmístění prostorů a objektů včetně významných stromů. Pavilon nabízí dostatečnou kapacitu pro celý druhý stupeň, jídelnu a vedení školy. Velká kapacita objemu je maskována „rozbitím“ stavby do dvou odskočených objemů, které vzájemným posunem respektují svah. Obě stavby vymezují a objímají vnitřní dvůr, vytvářejíce bezpečné místo v srdci školního areálu, kolem dubu. Kompaktnost dispozice byla nutná nejen s ohledem na předpokládané investiční náklady, ale také s ohledem na to, aby v rámci celého komplexu nevznikaly zbytečně dlouhé trasy. Fasáda je řešena střídmě, kontrast rezavé omítky vůči světle šedé staré budově se volně odkazuje na barevnost komplexu Korza pod Lipami, také v Řevnicích. Menší okenní otvory byly zvoleny z enviromentálních důvodů a také s cílem přiblížit se měřítku okolních budov. Detaily jako perforované předstěny, římsy a ostění přispívají k jedinečnému výrazu stavby.

Hodnocení poroty

Navržený vstupní prostor je příjemný a zároveň útulný, propojení mezi aulou, knihovnou a čítárnou je elegantní a kvalitně provedené. Celkové uspořádání stavby je přehledné a dobře promyšlené a takové řešení si dle názor poroty zaslouží třetí cenu. Velký důraz byl kladen na respektování okolního kontextu, což se projevuje v souladu s přirozenou atmosférou a zachováním okolní zahrady. Dobře rozměřený prostor kuchyně a prostorná jídelna pro seniory jsou dalšími pozitivními aspekty projektu. Oceňujeme také bezpečnostní prvky, které umožňují otevírání oken během výuky, což přináší potřebnou ventilaci a příjemné prostředí pro studenty.

Předchozí Další
mimořádná odměna
 • Autor AXXI
 • Team Kryštof Foltýn, Jan Stolek, Anna Kabeláčová
 • Brno
Anotace

Kontextem tvarovaná škola, maximálně využívající potenciál kvality okolního prostředí, které podporuje různorodý charakter a silný prostorový koncept interiéru. Stejně jako má moderní škola podporovat různorodost a učit přizpůsobivost. Nová budova svým konceptem ukazuje vztah k našemu prostředí, přírodě a celkové udržitelnosti, stejně jako chápe potřeby moderně vzdělávat a vytvářet podmínky pro individualitu, kreativitu a spolupráci

Hodnocení poroty

Mimořádná odměna je udělena za dílčí enviromentální strategie návrhu. Orientace pavilonu dobře pracuje s přilehlým okolím dvora a zahrady a porota take vyzdvihuje sdílené prostory před třídami.

Předchozí Další
mimořádná odměna
 • Autor Hlaváček Koubek Milerová
 • Team Lenka Milerová, Miloš Hlaváček, Lukáš Koubek
 • Řevnice
Anotace

Navrhujeme přehledný kompaktní a ekonomický celek s možností dalšího rozvoje na pozemku školy. Stávající budovu rozšiřujeme pomocí těsně napojené přístavby, objemově a architektonicky jí sjednocujeme se stávající budovou. Provoz školy v přístavbě plynule provazujeme se stávající budovou. Vytváříme jeden provozní celek. Zachováváme stávající hlavní vstup a veřejně přístupné funkce v budově situujeme co nejblíž hlavnímu vstupu. Maximální kompaktností dosahujeme ekologičnosti návrhu.

Hodnocení poroty

Mimořádná odměna je udělena za dílčí neotřelou myšlenku přístavby vyčnívající svým řešením mezi všemi devatenácti návrhy. Řešení umí zapojit provoz stávající budovy s dostavbou do jednoho funkčního celku a tím podtrhuje komunitní atmosféru současné školy. Návrh potvrzuje centrální umístění vstupu vzhledem k celému areálu.

Předchozí Další