Revoluční 30

 • Zadavatel

  RSPV Five s.r.o. - projektová společnost z investiční skupiny RSJ

 • Typ soutěže

  architektonická soutěž vedená jako soutěžní dialog

 • Termín pro podání žádosti o účast

  9.6.2023, 14:00

 • Workshop 1 - prohlídka lokality

  26.6.2023

 • Workshop 2 - prezentace

  6.10.2023

 • Finální odevzdání návrhu

  24.11.2023, 14:00

 • Finální prezentace

  5.12.2023

 • Elektronický nástroj

  E-mail

RSJ

Do mezinárodní soutěže na řešení čelní parcely v pražské ulici Revoluční naproti Fragnerovu paláci Merkur se přihlásilo 84 zahraničních a domácích zájemců. Porota z nich vybrala šest architektonických studií, jejichž zástupci po prohlídce lokality zahajují práci na svých návrzích.

V soutěži vedené dle vzoru soutěžního dialogu vybrala porota ke zpracování návrhů tyto ateliéry: Sou Fujimoto Atelier Paris; kancelář Petr Hájek Architekti; pražský ateliér Ivan Kroupa architekti; ve spolupráci pařížské Studio Muoto a PEER z Brna; dále nizozemské konsorcium tří kanceláří NL Archietcts, Shift architecture urbanism a DS landschapsarchitecten; a ze Švédska kancelář Tham & Videgård Arkitekter.

Hledáme autorský tým pro kvalitní, odvážný a sebevědomý dům, který zapadne do panoramatu města a zároveň přinese Praze něco nového a architektonicky přínosného. Místo je specifickou kombinací pražské veduty, blízkosti řeky, přirozeného vstupu do historického centra a architektonického bohatství. Velmi malá parcela si zaslouží promyšlené řešení nárožního domu a domu levitujícího nad přilehlým dvorem.
Předmětem soutěže je návrh dvou domů s byty a obchodem na parcelách na křižovatce Lannova - Revoluční a jednom z nejnáročnějších míst v centru Prahy.

Pro účastníky
Porota

Winy Maas

předseda

Holandský architekt. Absolvent RHSTL Boskoop a TU Delft, což je i jeho domovská akademická instituce. V současné době je hostujícím profesorem architektonického designu na MIT v Bostonu a na FA ČVUT v Praze. V roce 1993 založil společně s Jacobem van Rijsem a Nathalií de Vries studio MVRDV.

Jakub Mikulášek

místopředseda

V RSJ Investments investiční společnost a.s. zodpovídá za investice z oblasti real estate a developmentu. Je členem statutárních orgánů vybraných společností, do kterých je investováno prostřednictvím fondů, které obhospodařuje RSJ Investments investiční společnost a.s.

Barbora Markechová

Vystudovala Slovenskou technickou univerzitu v Brati¬slavě a zahraniční akademické zkušenosti získala v Lyonu a Stockholmu. Během studia pracovala v Paříži, následně působila v Londýně, kde pracovala i pro architektonickou kancelář Foster + Partners. Do Bogle Architects nastoupila v roce 2012, o čtyři roky později se stala ředitelkou pražské pobočky.

Adam Gebrian

Architekt a propagátor architektury, absolvoval studium na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, studoval také v Los Angeles a pracoval v Londýně či Paříži. V roce 2015 získal ocenění Architekt roku. Věnuje se teoretické, kritické a mediální aktivitě. Podílel se na vzniku Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Ondřej Císler

Absolvent FA ČVUT, kde také vede ateliér. Jeho architektonická kancelář s názvem AOC architekti zpracovala studii Hradební korzo z roku 2020, která definuje dotvoření Revoluční ulice.

Tomáš Veselý

Zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro sekci rozhodování o území.

Filip Dvořák

Předseda Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor Městské části Praha 1.

Jana Moravcová

náhradnice

Absolventka FA ČVUT. Než založila vlastní ateliér a stejnojmennou galerii Norm-a, pracovala v Rotterdamu a v Praze v kancelářích ADR či Ivan Kroupa architekti. Působila jako asistentka v ateliéru Architektura 2 na pražské VŠUP.

Lukáš Musil

náhradník

Člen představenstva RSJ Investments investiční společnost a.s. strategicky vyhledává a spravuje investice v oblasti real estate a developmentu. Je členem statutárních orgánů vybraných společností spadajících do investičního portfolia RSJ.

Předchozí Další