Revoluční 30

 • 16 Dobrý den, v žádosti o účast v soutěži musí být uvedené identifikační a kontaktní údaje, složení a biografie týmu a motivační dopis. V případě, že jde o společný návrh dvou architektonických studií, musíme uvádět biografie jednotlivých lidí, kteří se účastní soutěže, nebo stačí biografie každého studia?

  Stačí biografie architektonického studia, studii které podávají přihlášku. Biografie členu týmů fyzických osob není nutná.

 • 15 Budeme podávat žádost o účast v soutěži Revoluční 30 jako sdružení dvou fyzických osob (…) a právnické osoby (…..). Píšu s dotazem, jak v takové případě vyplnit čestné prohlášení - za každého zvlášť? Tedy celkem by se jednalo o 3 čestná prohlášení?

  Ano vyplníte za každého zvlášť nevadí že se jedna o 3 prohlášení.

 • 14 Jsem architekt, který má zájem o účast v této soutěži.
  Co přesně je ID? Je to číslo, které jsem si sám namluvil, číslo pasu nebo číslo sociálního průkazu? Je nutné psát za všechny členy týmu?

  Viz otázka č. 6. V případě jedné osoby, která není společností, použijte prosím číslo sociálního pojištění nebo číslo občanského průkazu. Je důležité, aby napsané číslo bylo určeno pouze osobě, která žádost zasílá.

 • 13 Dále bych rád věděl, jestli máme podepsat prohlášení každý sám za sebe, nebo se má jednat o jedno prohlášení. Je případně potřeba dodat plnou moc nebo něco podobného?

  Přihlášení prosíme podepište 2 x tj. každý účastník samostatně.

 • 12 Plánujeme se přihlásit do soutěže Revoluční 30 společně s …………. kanceláří ………. Idea je taková, že ……… budou hlavním architektem a my budeme lokální podpora. Rádi bychom se zeptali, zda by mělo portfolio obsahovat také jeden náš projekt, nebo to mohou být všechno projekty …………..

  Doporučujeme, aby v portfolio byly i vaší projety ideálně jeden nebo dva projekty by měli byt od každého atelieru.

 • 11 Pokud jde o dvě místa (rohový dům a druhý dům levitující za ním), mohl by náš návrh propojit tato dvě místa v nadzemních úrovních, kde bude objem ve dvoře?

  Je to problém kvůli dennímu světlu pro několik oken na malém dvorku.

 • 10 V bodě 9 PDF souboru s podmínkami je uvedeno, že musíme uvést "název "RSJ-Přihláška-[jméno účastníka]" prostřednictvím e-mailu sekretáři soutěže". Musí být tento název názvem souboru PDF, nebo musí být napsán v horní části každé ze stránek v PDF?

  Je to pouze název souboru pdf.

 • 9 Přihláška na tento pátek by měla být zaslána na váš e-mail? Máme do předmětu nebo uvnitř e-mailu napsat něco konkrétního?

  Ano, název souboru a název e-mailu musí být stejný: RSJ-Přihláška-[jméno účastníka].

 • 8 Existuje maximální množství megapixelů, které je třeba dodržet u souboru předloženého tento pátek?

  Ano, ideální by bylo 10 MB

 • 7 Mohli byste prosím potvrdit, že se jedná o PDF na výšku ve formátu A4? Pokud ne, mohli byste mi prosím sdělit, jaký je formát 6 stran PDF?

  Ano, je to na výšku ve formátu A4 nebo na výšku ve formátu A3, prezentace bude pro členy poroty digitální.

 • 6 Právě sestavuji podklady pro podání žádosti a zajímalo by mě, co znamená ID účastníka č. v čestném prohlášení?

  Je to IČO nebo DIČ, pokud se první z nich ve vašem právním systému nevyskytuje.

 • 5 Musí účastníci workshopu 1 a 2 cestovat do Prahy nebo se můžou účastnit online? Jsou cestovní a jiné náklady hrazené?

  Ano, lepší je osobní účast na obou workshopech. Cestovní ani jiné náklady nejsou zadavatelem hrazeny.

 • 4 Co se týče "projektů z posledních 10 let", je možné uvést projekty, na které jsem se podílel/a jako vedoucí projektu v jiné kanceláři, než jsem založil/a studio vlastní?

  Ano, předpokladem je, že tento fakt uvedete také v žádosti o účast.

 • 3 Budou se zveřejňovat návrhy odevzdané 6/10? Všechny?

  Plán je zveřejnit finální verze všech soutěžních návrhů. Nicméně, rozhodnutí je na zadavateli.

 • 2 Je předepsaný nějaký formát stran pro PDF žádost o účast? (např. A3 na šířku?) Je omezen počet prezentovaných projektů?

  Předpokládá se formát A3 na šířku.
  Optimální počet projektů je 4.

 • 1 Lze kromě stavebně realizovaných projektů v žádosti prezentovat i například projekty oceněné v architektonických soutěžích? Případně projekty, u který probíhá zpracování projektové dokumentace?

  Ano, lze.