Sportovní hala v Žatci

Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě).

Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje.
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h.
MOBA studio, U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521