Světlo pro metro

 • Vítězný návrh

  Jan Poš

 • Zadavatel

  Galerie hlavního města Prahy (GHMP)

 • Typ soutěže

  Soutěžní dialog

 • Výsledky

  14.12.2023

 • Skicovné

  4 X 150 000 Kč

 • stav

  jednání o smlouvě

SVM

Jan Poš studoval na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na Katedře elektronického obrazu v progresivním multimediálním studiu Time Based Media pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse. V současné době studuje v ateliéru Socha 2 u Tomáše Hlaviny na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své aktuální tvorbě se zabývá vztahem reálného a virtuálního prostředí. Zkoumá jejich vzájemný vztah a narušuje hranice mezi nimi. K tomu využívá počítačové 3D programy, ve kterých vytváří různé simulace, které dále zhmotňuje v reálném prostředí. Po formální stránce se jeho díla pohybují na hraně sochy, objektu a instalace.

Dopravní podnik hl. m. Prahy hodlá navázat na architektonické, umělecké a designérské hodnoty pražského metra. Soutěžní dialog, který vypsala Galerie hlavního města Prahy má ambici umožnit vznik nového světelného objektu, ale také otevřít možnosti uvažování o světle v metru v širším kontextu architektury a designu samotných svítidel.
Předmětem soutěžního dialogu byl návrh nového uměleckého osvětlení v pasáži, která propojuje oba dva vestibuly metra Florenc a vedou z ní výstupy k autobusovému nádraží a do karlínských ulic. Nový návrh bude pro mnoho cestujících jedním z prvních kontaktů s městem.

Porota

Stanislava Blažková

předsedkyně poroty

Vystudovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze, působí ve studiu YUAR.

Anna Švarc

místopředsedkyně poroty

hlavní architektka pražského metra v Dopravním podniku hl. m. Prahy

Pavel Korbička

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Od roku 1998 působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér sochařství 2; habilitace, 2012). Žije a pracuje v Brně. Jeho světelné site-specific instalace, audiovizuální projekty i pohybové kaligrafie jsou založeny na zkoumání prostoru a možností jeho percepce.

Maxim Velčovský

Je český designér a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vystavoval v Česku i ve světě a jeho práce jsou zařazeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Viktoriina a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově a v muzeu designu a užitého umění Mudac v Lausanne. Věnuje se především tvorbě ze skla a porcelánu. V současné době je kreativním ředitelem společnosti Lasvit.

Hana Třeštíková

Hana Třeštíková je česká producentka, režisérka a komunální politička. Od roku 2014 je zastupitelkou a radní městské části Praha 7, od roku 2018 též místostarostkou městské části Praha 7 a též zastupitelkou hlavního města Prahy.

Kateřina Hroncová

náhradnice

Vystudovala architekturu na Fakultě architektury na Univerzitě v Liberci. V rámci studia se účastnila několika soutěží a stáží, například na Katedře architektury a Katedře grafiky na VSVU v Bratislavě. Praxi získala v ateliéru Davida Krause Architektura a studiu Olgoj Chorchoj. Při práci je pro ni důležité, aby byl výsledek celkově řemeslně zpracovaný objekt, který je soudržný od konceptu po fyzický detail.

Marie Foltýnová

náhradnice

vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GHMP

Anna Gümplová

náhradnice

asistentka programu Umění pro město GMHP

Předchozí Další