Světlo pro metro

 • Zadavatel

  Galerie hlavního města Prahy (GHMP)

 • Typ soutěže

  Soutěžní dialog

 • Termín podání žádosti o účast

  21.4.2023 14:00

 • Odevzdání Přístupu k řešení zakázky

  5.5.2023

 • Workshop I

  24.5.2023 (posun)

 • Workshop II

  29.6.2023

 • Finální odevzdání nabídek

  8.9.2023

 • Skicovné

  4 X 150 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  TENDER ARENA

SVM

Dopravní podnik hl. m. Prahy hodlá navázat na architektonické, umělecké a designérské hodnoty pražského metra. Soutěžní dialog, který vypisuje Galerie hlavního města Prahy má ambici umožnit vznik nového světelného objektu, ale také otevřít možnosti uvažování o světle v metru v širším kontextu architektury a designu samotných svítidel.

Předmětem soutěžního dialogu je návrh nového uměleckého osvětlení v pasáži, která propojuje oba dva vestibuly metra Florenc a vedou z ní výstupy k autobusovému nádraží a do karlínských ulic. Nový návrh bude pro mnoho cestujících jedním prvním kontaktem s městem.

Pro účastníky
Porota

Stanislava Blažková

předsedkyně poroty

Vystudovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Byla hlavní architektkou studia ATELIER A8000, nyní pracuje samostatně.

Anna Švarc

místopředsedkyně poroty

hlavní architektka pražského metra v Dopravním podniku hl. m. Prahy

Pavel Korbička

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Od roku 1998 působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér sochařství 2; habilitace, 2012). Žije a pracuje v Brně. Jeho světelné site-specific instalace, audiovizuální projekty i pohybové kaligrafie jsou založeny na zkoumání prostoru a možností jeho percepce.

Maxim Velčovský

Je český designér a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vystavoval v Česku i ve světě a jeho práce jsou zařazeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Viktoriina a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově a v muzeu designu a užitého umění Mudac v Lausanne. Věnuje se především tvorbě ze skla a porcelánu. V současné době je kreativním ředitelem společnosti Lasvit.

Hana Třeštíková

Hana Třeštíková je česká producentka, režisérka a komunální politička. Od roku 2014 je zastupitelkou a radní městské části Praha 7, od roku 2018 též místostarostkou městské části Praha 7 a též zastupitelkou hlavního města Prahy.

Kateřina Hroncová

náhradnice

Vystudovala architekturu na Fakultě architektury na Univerzitě v Liberci. V rámci studia se účastnila několika soutěží a stáží, například na Katedře architektury a Katedře grafiky na VSVU v Bratislavě. Praxi získala v ateliéru Davida Krause Architektura a studiu Olgoj Chorchoj. Při práci je pro ni důležité, aby byl výsledek celkově řemeslně zpracovaný objekt, který je soudržný od konceptu po fyzický detail.

Marie Foltýnová

náhradnice

vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GHMP

Anna Gümplová

náhradnice

asistentka programu Umění pro město GMHP

Předchozí Další