Transformační centrum Ústeckého kraje

 • Vítězný návrh

  mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects / Praha a Řím

 • Zadavatel

  Ústecký kraj

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  12.4.2023

 • Ceny a skicovné

  1 500 000 Kč - 1 100 000 Kč - 800 000 Kč + skicovné 2 x 300 000 Kč

 • Stav

  JŘBU

 • Povinné použití elektronického nástroje

  Tenderarena

TCU

Předmětem soutěže bylo vybudování Transformačního centra Ústeckého kraje (TCÚK) v areálu bývalé střední školy na Staré ulici v Ústí nad Labem. Záměrem je zachovat a v nejvyšší možné míře využít pavilonový objekt bývalé školy a vhodnou dostavbou ho přizpůsobit požadavkům na sídlo TCÚK.
Vybudování TCÚK je strategickým projektem Ústeckého kraje v rámci Plánu spravedlivé územní transformace. Jedná se o nový pól rozvoje města s výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Z urbanistického hlediska se hledá takové řešení, které by využilo moderních a udržitelných urbanistických hodnot a poskytlo tak vzorový příklad pozitivní transformace a revitalizace městského brownfieldu.
Nové sídlo TCÚK by mělo sloužit jako ukázkový objekt a nový standard pro veřejnou a komerční výstavbu. Rekonstrukce a dostavba budovy by měla probíhat podle principů udržitelné výstavby s výsledkem inteligentní a (aktivně) nízkoenergetické budovy s využitím a začleněním nejmodernějších technologií a komplexní modrozelené infrastruktury.

Porota

Milada Hejdová

předsedkyně poroty

Architekturu studovala nejprve na FUA TUL v Liberci a posléze na FA ČVUT se stážemi v Bratislavě a v Tokiu. Od roku 2020 má s Martinem Dubou vlastní architektonickou kancelář Hejdová Duba architekti. Předtím pracovala v několika pražských ateliérech, ale také u Jána Studeného a v dánském COBE. Má za sebou mnoho úspěšných účastí v architektonických soutěžích, a to včetně prvních cen v soutěžích na mateřské školy v Moravské Nové Vsi a Na Marně z posledních tří let.

Iva Dvořáková

místopředsedkyně poroty

Radní Ústeckého kraje v oblasti strategie přípravy a realizace projektů - Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiných. // Občanská demokratická strana

Gilma Teodora Gylytė

Architekturu vystudovala na Technické univerzitě Vilnius Gediminas. V roce 2013 spolu s dalšími třemi partnery založila kancelář DO ARCHITECTS, kde se spolu s nyní již více než třiceti kolegy různých profesí věnují urbanismu a architektuře všech měřítek. Jejich projekt urbanistické konverze Ogmios ve Vilniusu patří mezi největší a nejkomplexnější revitalizace veřejného prostranství i v Litvě. Na cenu Miese van der Rohe byly nominovány čtyři jejich projekty a třikrát získali hlavní cenu Litevské komory architektů „Žvilgsnis į save“.

Lukáš Kordík

Absolvoval studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě a École Nationale d'Architecture de Lyon. Spolu se Štefanem Polakovičem založili ateliér GutGut a v současnosti vede Ateliér Kordík na Fakultě architektury ČVUT v Praze. GutGut se věnuje drobným zásahům přes návrhy budov až po urbanismus, je také aktivní ve veřejné sféře jako spoluorganizátor festivalu DAAD (Dny architektury a designu) v Bratislavě a je několikanásobným laureátem Ceny za architekturu CE-ZA-AR. V roce 2019 byl jejich projekt Mlynica vybrán mezi 40 nejlepších projektů pro cenu Miese van der Rohe.

Martin Stára

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, v roce 2015 založil společně s Jánem Antalem Studio Perspektiv s pobočkami v Praze a Bratislavě. Studio Perspektiv se věnuje zejména kancelářským interiérům a rezidenční výstavbě různých měřítek; zabývají se ovšem také komunitními projekty. Martin Stára má na starosti právě projekty ve veřejném prostoru například poslední vítězné soutěžní návrhy Meziprostor Pražské tržnice nebo náměstí – Masarykova nádraží v Praze. Podílí se na poradenství v oblasti agilního způsobu práce a plánování pracovních míst.

Jan Wedlich

Manažer inkubátoru v Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK)

Tomáš Rieger

Radní Ústeckého kraje v oblasti majetku a investic. // Občanská demokratická strana

Pavel Plánička

náhradník

Vystudoval nejprve Fakultu stavební, poté FA ČVUT v Praze a absolvoval praxi v kancelářích ve Švýcarsku. Několik let působil v ateliéru Jana Jehlíka. V roce 2006 založil v Ústí nad Labem ateliér 3+1 architekti. Do portfolia jejich ateliéru patří vedle soukromých rezidenčních staveb četné rekonstrukce, například zemědělské usedlosti na školící středisko nebo konírny na místo pro kulturní a společenské události.

Tomáš Petermann

náhradník

Absolvent Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Pracoval v německém studiu raumlabor berlin, které se specializuje na participativní a umělecké projekty pracující přímo s místními komunitami. Tyto zkušenosti ho přivedly vedle vlastní praxe k otevření Veřejného sálu Hraničář, kde s kolegy rozvíjejí kulturní, výstavní a popularizační program.

Simona Kosíková

náhradnice

Nezávislá konzultantka v oblasti strategických a projektových řízení národních i mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí. Dlouhodobě se specializuje na oblast posuzování vlivů na životní prostředí, zejména otázky posuzování koncepcí (SEA) a posuzování z hlediska udržitelného rozvoje (SA).

Iva Tomešová

náhradnice

Vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Ústeckého kraje

Pavla Svítilová

náhradnice

Vedoucí investičního odboru Ústeckého kraje

Předchozí Další