Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou

 • Vítězný návrh

  DOMYJINAK

 • Zadavatel

  Statutární město Jablonec nad Nisou

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  2018

 • Stav

  Podepsána smlouva s 1. cenou

 • Ceny a odměny

  600 000 Kč – 400 000 Kč – odměny celkem 3 x 100 000 Kč

Předmětem soutěže je návrh architektonicko -urbanistického, konstrukčního, technického a dopravního řešení multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou v prostoru vymezeném ulicemi Kamenná, Lipanská
a 5. května.

V souladu s bodem 11.10 SP porota rozhodla, že se II. fáze soutěže neuskuteční, a porota vybrala nejvhodnější návrh v I. fázi hodnocení.

Porota

Petr Beitl

Primátor města Jablonec nad Nisou. Komunální politik a podnikatel. Absolvent TUL. Primátorem je od roku 2010 a od r. 2011 prvním místopředsedou Euroregionu Nisa.

Miloš Vele

Náměstek primátora pro ekonomiku a statutární náměstek.

Miloš Zahradník

Náměstek primátora pro oblast humanitní. Aktivně se podílel například na přestavbě městského divadla a opravě radniční věže v Jablonci.

Ivan Lejčar

Architekt a urbanista, zabývá se dopravně-urbanistickými koncepcemi, zejména veřejné dopravy a navrhuje dopravní
stavby.

Zdeněk Daniel

Architekt, urbanista a umělec. Přes dvacet let působí v architektuře, urbanismu a výtvarném umění.

Jiří Suchomel

Vysokoškolský profesor a architekt s padesátiletou českou i zahraniční praxí a vysokoškolský profesor. Jeden ze zakladatelů Fakulty architektury TUL.

Miloš Kadlec

Ředitel územní památkové správy na Sychrově (NPÚ). Absolvent FF UK, historik, pracovník v oboru památkové péče, místostarosta Obce Sychrov.

Paul Robbrecht

Architekt, urbanista, absolvent architektury na HSLI, Ghent. Je spoluzakladatelem Robbrecht en Daem architecten a je
profesorem na University of Ghent

Petr Kopal

Architekt a urbanista. Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze s dlouholetou projekční a realizační praxí v Nemecku.

Ondřej Štěpán

Architekt a urbanista. Absolvent FUA TUL. Člen místního spolku pro kultivaci veřejného prostoru města a krajiny.

Tomáš Rudolf

Architekt a urbanista. Absolvent ČVUT v Praze. Je spoluzakladatelem jabloneckého ateliéru API studio.

Předchozí Další