Meziprostory Pražské tržnice

Soutěžní podmínky: 6.1 Odevzdání návrhu

6.1.1 Způsob odevzdání
Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě). Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje formou jednotlivých souborů. Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h. MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1 +420 222 222 521 Všechny části listinného podání budou v obalu s nadpisem „MEZIPROSTORY PRAŽSKÉ TRŽNICE“.
6.1.2 Lhůta pro podání návrhů 1. fáze
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v první fázi, je 15. 10. 2021, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí elektronickým nástrojem a současně fyzická přítomnost návrhu na adrese organizátora soutěže.
6.1.3 Lhůta pro podání návrhů 2. fáze
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v druhé fázi, je 28. 01. 2022, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí elektronickým nástrojem a současně fyzická přítomnost návrhu na adrese organizátora soutěže.