ULICE PRO SEDMIČKU – Revitalizace ulice Františka Křížka

1. cena
  • Autor Ing. arch. Josef Hlavatý
  • Praha
Anotace

Naším záměrem revitalizace ulice Františka Křížka je vytvoření příjemného funkčního veřejného prostoru, který bude dobře sloužit jak rezidentům, tak ostatním návštěvníkům. Celou ulici vybavujeme pravidelně vysázenými stromy, které poskytnou stín v horkých letních dnech, zútulní řešený prostor a umožní umístění předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren. Předprostor tří nejdůležitějších institucí (Bio Oko, ZŠ Františky Plamínkové a ZŠ Letohradská) rozšiřujeme a akcentujeme skupinami stromů odlišného druhu. Tyto předprostory budou vybaveny lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši. Průběh celé ulice je navržen jako jednosměrný. Díky tomu dosáhneme jednotného uličního profilu po celé délce řešené ulice. Po obou stranách jednosměrné komunikace umisťujeme podélná parkovací stání.

Hodnocení poroty

Návrh má vysokou úroveň zpracování hlavního konceptu i detailu a je téměř připraven pro realizaci. Návrh důsledně naplňuje všechny doporučené manuály veřejných prostorů. Piazzetta před BIO OKO je velmi dobře řešena. Návrh dodržel předpokládanou hodnotu stavby. Použitím standardních materiálů a řešení je návrh velmi dobře realizovatelný a udržovatelný. Návrh přináší zajímavou myšlenku zjednosměrnění před BIO OKO a dává více prostoru pěším uživatelům.

2. cena
  • Autor Tomáš Kopecký, Jan Hájek
  • Praha
Anotace

Revitalizace je zaměřena na sjednocení prostoru ulice a na potvrzení významu jedné z hlavních os Letné. Zaměřujeme se také na zobytnění ulice – nejen vysázením stromů. Je kladen důraz na interakci obyvatel. Návrh přináší prostory, se kterými lze dále pracovat. Cílem je vytvořit další přirozené cetrum Letné.

Hodnocení poroty

Programatický koncept návrhu porota označuje jako velmi zajímavý. Rozhodnutí učinit prostory před BIO OKO a Základní školou Františky Plamínkové rozdílné ve vizuálním vyjádření od zbytku ulice z nich dělá speciální prostory. Řešení soliterní zeleně dodává kvalitu veřejnému prostoru a vytváří identity různých míst v ulici. Návrh dodržel předpokládanou hodnotu stavby. Koncept dopravně technického řešení je hodnocen kladně.

3. cena
  • Autor Unhary s.r.o.
  • Team Hana Sýkorová, Jan Linhart, Jan Procházka
  • Praha
Anotace

Návrh vytváří osu spojující všechny požadavky s letenským charakterem. Mění několik zažitých zvyklostí směrem k otevřenému sdílenému prostoru. Zklidnění dopravy před školami a kinem stejně jako redefinice parkování přispívá k bezpečnějšímu pohybu pěších i vozidel. Místa k sezení jsou umístěny v kulturních a klidových zónách. Oživení ulice zajišťují umělecké artefakty. Sloupky nahrazují nevhodné zábradlí a stromořadí zlepšuje prostředí města. Charakter podtrhuje převaha povrchů z kamenné dlažby.

Hodnocení poroty

Porota oceňuje nápad využít umělecké prvky jako markery identity jednotlivých prostorů, zejména vstupu do parku. Návrh přináší vyšší stupeň zklidnění celého řešeného prostoru. Koncept zeleně je funkční a účelný. Navržená diference rychlostí jednotlivých zón umožňuje snazší využití veřejného prostoru pěším uživatelem. Návrh dodržel předpokládanou hodnotu stavby.

Odměna
  • Autor MONNOM STUDIO
  • Team Adriano Ferrer Escayola
  • Praha
Anotace

Hlavním cílem návrhu je poskytnout lepší veřejný prostor při zachování počtu stání. Protože ulice je úzká, prostor pro každého uživatele není dostatek. Výsledkem je dlouhá ulice plná aut a špatné podmínky pro chodce. Abychom to vyřešili, navrhujeme změnu celé ulice na jednosměrku a optimalizujte parkovací plochu. Jakmile budeme mít více veřejného prostoru, můžeme zlepšit části před kinem, školou a divadlem. Namísto uspořádání funkcí v dlouhé ose, vygenerujeme sekvenci prostorově ortogonálních os.

Hodnocení poroty

Tento projekt obdržel odměnu pro některé podněty a nápady, které by mohly způsobit kýženou změnu současného stavu, zejména za přerušení a přesměrování provozu v lokalitě, i když místo s vyloučením automobilové dopravy by mohlo být vybráno citlivěji.