Územní plán České Budějovice

 • Zadavatel

  Krajské město České Budějovice

 • Typ soutěže

  Soutěžní dialog

 • Termín podání žádosti o účast

  2.4.2024, 14:00

 • Odevzdání Přístupu k řešení zakázky

  19.4.2024, 14:00

 • Workshop I - prohlídka

  31.5.2024

 • Workshop II - prezentace

  22.7.2024

 • Finální odevzdání nabídek

  20.9.2024, 14:00

 • Skicovné

  5 x 800 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  TENDER ARENA

BUP

Krajské město České Budějovice hledá skrze soutěžní dialog autorský multidisciplinární tým pro návrh nového územního plánu.

Soutěžní dialog je vyhlášen v českém jazyce a vzhledem ke specifické legislativě v oblasti územního plánování v České republice by měl být dodavatelem český projektant, který splňuje podmínky účasti. Účast zahraničních soutěžících je však žádoucí a velmi vítaná. Neváhejte proto oslovit své přátele z řad architektů, urbanistů, krajinářů, dopravních inženýrů a vytvořit zkušený multioborový mezinárodní tým odborníků z celé Evropské unie.

České Budějovice jsou odvážné, sebevědomé město. Tyto atributy jsou materializovány vysokou životní úrovní. Dlouhodobá perspektiva města na dalších 30 let, je na stávající ploše města navýšit počet obyvatel o 1/3 a to tak, aby navýšení počtu obyvatel přispělo k větší životní úrovni a kvalitě života. Nový územní plán se má stát nástrojem podporujícím navyšování kvality života pro stávající a nové obyvatele.

Pro účastníky
Porota

Ondřej Boháč

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu na Karlově Univerzitě, dnes působí jako geograf a od roku 2017 je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Stál u zrodu Pražských stavebních předpisů a inicioval i vznik Centra Architektury a Městského Plánování (CAMP).

Martin Červinka

Studoval demografii na UK a ekonomii na UK a VŠE v Praze. Působí jako poradce při sekretariátu náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánování Petra Hlaváčka. Kromě jiného se zabývá otázkou dostupnosti bydlení. Je také zástupcem ředitele pražské developerské společnosti HMP.

Ondřej Vysloužil

Vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně. Při spolupráci s architektonickým studiem A8000 se podílel na projektech administrativních a obchodních budov, obytných staveb i na návrzích urbanistických celků. V tomto ateliéru působil na pozici hlavního architekta projektů až do roku 2007. Od roku 2009 má se svou ženou, také architektkou, kancelář VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. V roce 2019 se stal ředitelem nově založené příspěvkové organizace města Ostravy – MAPPA.

Jana Kaválková

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po škole pracovala pro Ateliér 7 v Praze a jako pořizovatelka územně plánovací dokumentace na Městském úřadě v Ostrově. Od roku 2002 pracuje na Krajském úřadu Karlovarského kraje, řadu let jako vedoucí oddělení územního plánování, od roku 2020 jako vedoucí odboru regionálního rozvoje.

Pavel Grasse

náhradník

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 se jako privátní architekt věnuje plánování měst a metodice územního plánování. Působil jako hlavní architekt města Šternberka (1991-1995), hlavní architekt města Český Krumlov (1995-1997), jako konzultant a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město České Budějovice (1997-2002). Zkušenosti získával také na studijních pobytech v USA (1996) a ve Skotsku (1997).

Irena Vostracká

náhradnice

Vystudovala Fakultu stavební na ČVUT Praha. Po škole pracovala na Útvaru hlavního architekta města Plzně, který se v roce 1992 přetransformoval na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Od roku 2008 je jeho ředitelkou. Je spoluautorkou řady dokumentů zaměřených na rozvoj města, především Územního plánu města Plzně, Strategického plánu města Plzně, Oživení centra města Plzně, Revitalizace nábřeží plzeňských řek apod. Pravidelně prezentuje město na konferencích a seminářích. Podporuje řešení významných míst i staveb formou vyhlašování architektonických soutěží.

Martin Krupauer

předseda odborné komise

Spoluzakladatel budějovického ateliéru ATELIER 8000, který s další pobočkou v Praze od roku 2012 vede. Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT a obor architektura na AVU. Je hostujícím architektem Slovenské komory architektů, přednáší o architektuře a regionálním rozvoji v Praze, Českých Budějovicích a na dalších místech.

Peter Gero

Slovenský architekt a urbanista, původem z Bratislavy působil třicet let v Hamburku a stojí například za vznikem městské čtvrti HafenCity. Nyní působí jako člen architektonických rad, jako poradce pro veřejné městské urbanisty, konzultant investorských společností a pedagog.

Michal Sedláček

Brněnský architekt, vystudoval Fakultu architektury na VUT a obor architektura na AVU v Praze. Několik let působil v zahraničí, například v New Yorku, Moskvě nebo v Los Angeles. Pracoval mimo jiné v ateliéru známého architekta Franka Gehryho, například na projektu koncertní haly Walta Disneyho v LA.

Lubomír Bureš

náhradník

Náměstek primátorky

Pavla Kodadová

náhradnice

Vedoucí odboru územního plánování

Petr Hornát

náhradník

Vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad - Jihočeský kraj

Předchozí Další