Vizuální identita Hostivice

1. cena
  • Autor zetzetzet
    Mikuláš Macháček
  • Země Česko
  • Město Praha
Anotace

Návrh loga • transformuje historické atributy města do současného typografického symbolu • inspiruje se symbolem kruhu jakožto základním stavebním kamenem klasické ikonografie • navazuje na pečetní znamení a razítka původních obcí • inspiruje se ozubeným kolem odkazujícím k průmyslové výrobě a novodobému rozvoji města • vychází z barevnosti červeného pole v městském znaku, které náleží Hostivici Vizuální identita • vytváří hierarchii v používání loga a městského znaku • záměrně využívá nejběžnější systémové písmo Arial, pro které hledá nový rozměr • přináší jednoduchý princip tvorby logotypů městských organizací • umožňuje integrovat prvky stávající identity města • svou variabilitou symbolizuje a komunikuje otevřenost

Hodnocení poroty

Komise hodnotí originálnost řešení, vycházející z místní identity, kterou představený návrh rozvíjí. Návrh není založen na rozdílech, ale na spojení. V aplikaci působí výtvarně, ale není založen na žádném složitém estetickém principu. I přes výraznou podobu nové značky porota kladně hodnotí nenásilné typografické spojení značky s pojmenováním organizací (Mateřská škola, Městská policie atd.). Značka mimo jiné elegantně pracuje s běžně dostupným písmem Arial. Nová značka dobře funguje se znakem města. Nová značka města má díky skvělé použitelnosti šanci vytvořit originální komunikační kód města, který občané přijmou za svůj. Celkově návrh identity města Hostivice působí důstojně, harmonicky a přitom neztrácí vlastní dynamiku.

Předchozí Další