Zbraslavské náměstí

Zadavatel upravuje soutěžní podmínky tak, že se nebude odevzdávat tištená podoba návrhu, ale návrh bude odevzdán kompletně elektronicky – viz Dodatečná informace č. 1 z 31. 3. 2020.

Při dotazech nebo problémech kontaktujte hotline elektronického nástroje CENT: +420 583 550 086