Zbraslavské náměstí

Odevzdává se jak fyzicky (panely, sešity, identifikační údaje a nosič dat) na adrese podatelny úřadu MČ Praha-Zbraslav, tak elektronicky (čestná prohlášení a nezávazné nabídkové ceny) přes nástroj CENT. Včasné doručení obého je na zodpovědnosti účastníků.