Zbraslavské náměstí

 • Zadavatel

  Praha - Zbraslav

 • Typ soutěže

  Soutěž o návrh - otevřená, projektová, architektonicko-krajinářská, jednofázová

 • Termín odevzdání

  19.6.2020 13:00

 • Ceny

  350 000 – 250 000 – 150 000 Kč + odměny 50 000 Kč

 • Odkaz na soutěž v elektronickém nástroji CENT

  https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000064

ZBR

Předmětem soutěže je nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek.

Pro účastníky
Porota

Martin Jančok

předseda // Absolvent bratislavské Fakulty architektury STU, do roku 2009 působil ve studiu zerozero, kde byl mimo jiné mezi autory vítězného návrhu v prestižní mezinárodní urbanistické soutěži Europan 10 nebo pavilonu České a Slovenské republiky na 11. bienále architektury v Benátkách. V roce 2010 založil vlastní kancelář PLURAL, která se zaměřuje na tvorbu současné architektury, města a jejich vztahem ke společnosti s důrazem na vzájemnou spolupráci různých profesí. Mezi významné nedávné realizace patří rekonstrukce Nové synagogy v Žilině (2011-2017) nebo revitalizace vnitřního prostoru nákupního centra V Prešově.

Zuzana Vejvodová

místopředsedkyně // Starostka, vzděláním stavební inženýrka, bez politické příslušnosti.

Petra Marko

Petra Marko vystudovala architekturu na Technické univerzitě ve Vídni. Od roku 2006 žije v Londýně, kde v roce 2013 spolu s Igorem Markem založili studio Marko&Placemakers. Zaujímá především roli zprostředkovatele kvalitního vystavěného prostředí, vyvíjí strategie komunikace projektů mezi všemi zúčastněnými stranami. Mezi mnohými výzkumnými a participačními projekty a realizacemi lze vybrat komplexní projekt, se kterým ve spolupráci pod názvem VeloCity v roce 2017 zvítězili v mezinárodní soutěži o návrh strategie obnovy a výstavby podél koridoru mezi Oxfordem a Cambridge.

Zdeněk Sendler

Zdeněk Sendler vystudoval krajinářskou tvorbu na Fakultě zahradnické Vysoké zemědělské školy v Lednici na Moravě. Jeho Atelier spolupracuje s architektonickými kancelářemi, se stavebními a inženýrskými profesemi, se sochaři, s výtvarníky a ostatními souvisejícími profesemi, např. fytopatology nebo fytocenolog a dalšími. Většina jeho zakázek byla zadána jako vítězný projekt v soutěžích – mezi jinými například Valdštejnská zahrada v Praze, Denisovy sady v Brně, pěší zóna a náměstí v Hodoníně nebo i mezinárodně oceňované klášterní zahrady v Litomyšli.

Jana Zdráhalová

náhradník // Odborná asistentka v ateliéru Klokočka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, který cílí na aktuální a univerzální urbanistickou tvorbu. V rámci svých akademických aktivit se zaměřuje právě na inovaci výuky urbanismu a na vnímání městského prostředí.

Lucie Miovská

Lucie Miovská je praktikující krajinářská architektka. Zabývá se širokou škálou témat projektování v systému sídelní a krajinné zeleně. Vychází ze zahraničních zkušeností v aplikaci a fungování současných trendů, zejména britských a dánských konceptů. Zaměřuje se na obytnost prostoru, pěší koncepty a cizelovanou práci se zelení. Přednáší na katedře zahradní a krajinné architektury, ČZU v Praze, vede Ateliér tvorby v sídlech. Spolupracuje na dílčích intervencích zlepšení stavu Zbraslavského náměstí.

Tomáš Ctibor

náhradník // zakladatel a ředitel platformy 4ct, která pro Zbraslavské náměstí a okolí zpracovala analýzu a studii potenciálu.

Filip Ditrich

náhradník // urbanista a koncepční projektant Institut plánování a rozvoje Praha, územní garant pro Zbraslav.

Předchozí Další