City gallery - Prague Forum 2000

Pražská repríza výstavy Urbanity – Twenty Years Later se uskutečni-la u příležitosti konání konference Forum 2000 v Praze pod záštitou Václava Havla. Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových pro-blémů, kterým čelí naše civilizace. Letošní akce měla v podtitulu Svět, ve kterém chceme žít, hlavním tématem byla architektura a urbanismus. Výstava velkoformátových fotografií byla prezentována ve veřejném pro-storu na ostrově Žofín v Praze s cílem oslovit co nejširší skupinu obyvatel města i návštěvníků konference Fórum 2000 a – podobně jako v případě berlínské výstavy – zprostředkovat jim podněty k hlubší reflexi prostředí, v němž žijeme

Předchozí Další
URBANITY Twenty Years Later
↳ Související výstupy