Workshop II

  • Datum03.12.2009-06.12.2009

Týmy studentů z architektonických škol budou pracovat na výzkumu ve svých hlavních městech. Sedm týmů se podělí o své zkušenosti s městskými prostory s cílem zamyslet se nad rozvojem měst a navrhnout budoucí vize pro středoevropská hlavní města. Workshopy jsou místem setkání, diskusí a prezentací výsledků výzkumu za přítomnosti renomovaných odborníků a expertů. Tato koncentrace tvůrčího potenciálu přinese relevantní výsledky výzkumu a posílí kulturní zázemí prostorů, ve kterých žijeme.

URBANITY Twenty Years Later
↳ Související výstupy