Kampus Albertov - BIOCENTRUM, GLOBCENTRUM

 • Vítězný návrh

  Znamení čtyř - architekti / Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar, Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus, Kristina Beranová, Jan Stoklasa / Praha

 • Zadavatel

  Univerzita Karlova v Praze

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, dvoufázová

 • Výsledky soutěže

  2016

 • Stav

  Stavební povolení !

 • Ceny a skicovné a mimořádné dměny

  1.cena: 1 500 000 Kč - 2.cena: 1 000 000 Kč - 3.cena neudělena: její finanční hodnota použita na mimořádné odměny 1 x 250 000 Kč a 2 x 100 000 Kč - skicovné pro neoceněné návrhy 4 x 250 000 Kč

ALB

Předmětem soutěže bylo zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb - Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha – Nové Město. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.

Tisková konference UK, 29.6.2021: UNIVERZITA KARLOVA DOSÁHLA DALŠÍHO MILNÍKU V PŘÍPRAVĚ DOSTAVBY UNIVERZITNÍHO KAMPUSU NA ALBERTOVĚ
Porota

Tomáš Zima

předseda poroty

Lékař a biochemik, od února 2014 rektor Univerzity Karlovy a v letech 2005–2012 děkan 1. lékařské fakulty UK, jíž je také absolventem. Jeho vědecká práce je zaměřena na problematiku oxidačního stresu, nových diagnostických metod a metabolismu alkoholu. Vyučuje biochemii a další předměty s chemickým zaměřením na UK a VŠCHT.

Josef Pleskot

místopředseda poroty

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české architekty. Je autorem nové budovy ústředí ČSOB v Praze-Radlicích či přírodní stezky v Jelením příkopu Pražského hradu. V roce 2014 získal cenu Architekt roku za pokračující sérii architektonických realizací, především však za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Ladislav Lábus

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Působil v Projektovém ústavu hlavního města Prahy, kde spolupracoval s Alenou Šrámkovou. Od roku 1990 se věnuje vedle projekční činnosti také výuce na Fakultě architektury ČVUT jakožto vedoucí ateliéru, později i Ústavu navrhování III. V roce 2013 byl zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT. Mezi jeho nejznámější realizace patří rekonstrukce Edisonovy transformační stanice v Praze nebo rekonstrukce Jízdárny Pražského hradu. V roce 2014 získal Cenu Ministerstva kultury ČR za architekturu.

Ladislav Bukovský

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, zkoušení a diagnostiku staveb. Od roku 1991 je znalcem Krajského soudu v Praze pro technické obory. Konzultant a poradce v oborech tepelné izolace, obnovitelné zdroje, úspory energií a nízkoenergetické stavby. Je předsedou pražské oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dalibor Hlaváček

Studoval na Fakultě architektury ČVUT. Pracovní zkušenosti získal ve studiu Renzo Piano Building Workshop v Janově a od roku 2008 má vlastní kancelář. Spolu s architekty Schlegerem a Lieslerem vede ateliér na Fakultě architektury ČVUT. Je koordinátorem týmu studentů ČVUT, jejichž energeticky soběstačný dům „AIR House“ získal vedle dalších ocenění 1. cenu v kategoriích Architektura a Energetická bilance v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013.

Jan Sedlák

Urbanista, architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století.

Jiřina Kurzová

Pověřena řízením Odboru výstavby UK, který zajišťuje společně s ekonomickým odborem komunikaci s MŠMT ve věci nově plánovaných investičních akcí všech fakult a součástí. V souvislosti s přípravou nových akcí – rekonstrukcí, oprav i novou výstavbou – pomáhá fakultám a součástem se zpracováním potřebných dokumentů.

Michal Fišer

náhradník

Po studiích architektury na ČVUT a AVU v Praze a pracovních stážích v Amsterodamu, Berlíně a Praze založil v roce 2001 s Davidem Marešem studio Třiarchitekti. V ČKA je aktivním členem Pracovní skupiny pro soutěže, která dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží.

Pavel Hnilička

náhradník

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a postgraduální studium na ETH Zürich u profesora Dietmara Eberleho. Od roku 2003 vede vlastní ateliér. Od roku 2012 pracoval pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy na Pracovišti pro územní a stavební standardy, kde vedl skupinu odborníků, která sestavila Pražské stavební předpisy.

Jan Konvalinka

náhradník

Prorektor pro vědeckou činnost UK. Zabývá se biochemií, molekulární biologií a medicinální chemií proteolytických enzymů a přednáší biochemii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se studiem medicinálně zajímavých enzymů. V posledních letech se soustředí na výzkum proteinů viru HIV, zejména virové proteázy, která je zodpovědná za dozrávání a šíření viru, a dále na výzkum enzymů z lidského mozku.

Miroslav Dvořák

náhradník

Manažer projektu Biocentrum a Globcentrum při Odboru výstavby Univerzity Karlovy. Bude koordinovat dopracování studie, další fáze projektování a výstavbu obou center.

Předchozí Další