Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje v Bystřici

 • Vítězný návrh

  Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch

 • Zadavatel

  Bystřice

 • Výsledky

  2020

 • Status

  Příprava JŘBU

BYS

Předmětem soutěže bylo najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje – najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.
Dvojice náměstí se nachází v centru města Bystřice a představuje hlavní veřejný prostor města. Na západní straně je lemována páteřní ulicí Dr. Edvarda Beneše, na které je městský úřad a která přechází v ulici Karla Nového. Střed je zaplněn špalíčkem a řadou stavebních a dopravních zásahů drobného měřítka. Špalíček dnes není ucelený a ztratil svůj charakter i propojení s okolním veřejným prostranstvím.
Náměstí II. odboje má v současnosti charakter parkovací plochy a Ješutovo náměstí zase parkové plochy se sochou Jana Nepomuckého v jejím středu. Na náměstích jsou objekty polikliniky, divadla, knihovny a městského úřadu. Na Ješutově náměstí se dále nachází objekt č. p. 76 – památkově chráněná venkovská usedlost.
Dnešní podoba náměstí je výsledkem vrstevní zásahů různé kvality sledujících priority společnosti v historii. Cílem soutěže je náměstí nově interpretovat a vytvořit užívaný a důstojný hlavní městský prostor města Bystřice.

Předchozí Další