Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje v Bystřici

BYS

Město Bystřice prodlužuje termín pro odevzdání soutěžních návrhů na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje. Nově se soutěžní návrhy odevzdávají dne 27. 11. 2020 do 14:00 a to jak v digitální, tak i tištené podobě.
Při odevzdávání návrhů bylo zjištěno, že původní profil zadavatele nepodporuje odevzdávání soutěže o návrh, i když ji umožňuje vyhlásit. Z tohoto důvodu město založilo nový profil zadavatel na Národním elektronickém nástroji. Odevzdání návrhů je na nově založeném profilu zadavatele
NEN Bystrice
Místo odevzdaní tištěných návrhu je nadále městský úřad na adrese Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Omlouváme se za komplikace tím spojené.

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje.
Cílem soutěže je pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.
Dvojice náměstí se nachází v centru města Bystřice a představuje hlavní veřejný prostor města. Na západní straně je lemována páteřní ulicí Dr. Edvarda Beneše, na které je městský úřad a která přechází v ulici Karla Nového. Střed je zaplněn špalíčkem a řadou stavebních a dopravních zásahů drobného měřítka. Špalíček dnes není ucelený a ztratil svůj charakter i propojení s okolním veřejným prostranstvím.
Náměstí II. odboje má v současnosti charakter parkovací plochy a Ješutovo náměstí zase parkové plochy se sochou Jana Nepomuckého v jejím středu. Na náměstích jsou objekty polikliniky, divadla, knihovny a městského úřadu. Na Ješutově náměstí se dále nachází objekt č. p. 76 – památkově chráněná venkovská usedlost.
Dnešní podoba náměstí je výsledkem vrstevní zásahů různé kvality sledujících priority společnosti v historii. Cílem soutěže je náměstí nově interpretovat a vytvořit užívaný a důstojný hlavní městský prostor města Bystřice.

Předchozí Další