Škroupovo Square Česká Lípa

 • Contracting Authority

  Česká Lípa

 • Competition Type

  Design contest - open, 1 phase

 • Deadline

  31.1.2020 13:00

 • Prizes

  350 000 - 225 000 - 125 000 CZK + 50 000 CZK honorable mentions

 • Link to a competition in the elctronic tool e-ZAK

  https://zakazky.mucl.cz/contract_display_850.html

 • Status

  Inspection and Evaluation of the Designs

Any architect fulfilling the requirements set by the competition conditions can participate, however, the competition is held in Czech language only.

Plocha Škroupova náměstí byla kdysi tvořena farním a děkanským kostelem a ulicemi podél měšťanské obvodové zástavby. V nynější době se však uprostřed náměstí namísto dnes už zaniklého kostela objevuje ostrov automobilů, vyvýšené travní plochy, tvořící spíše bariéru, a dožívající stromy. Je třeba tomuto „vedlejšímu náměstí“ na lukrativním místě opět navrátit důstojnost a nabídnout českolipským občanům nové možnosti jeho využití. Cílem soutěže je nalezení nejlepšího řešení na rekonstrukci Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojující náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé a vytvořit kvalitní veřejný prostor v památkově chráněném avšak dlouhodobě zanedbaném historickém centru. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 mil. Kč bez DPH.

Attachments
Jury

Ondřej Synek

předseda poroty // V roce 2011 vystudoval Školu architektury u profesora Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze. Následně spoluzaložil architektonický ateliér re: architekti s prvotní vizí práce na urbanistických úlohách. Postupně se začali zabývat nejen urbanismem, ale i architekturou a realizací pozemních staveb. V architektonicko-urbanistické soutěži na obnovu Jiráskova náměstí v Plzni se umístili na 1. místě. S Michalem Kuzemenským vedl na FA ČVUT ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek (2011-17).

Jitka Volfová

místopředsedkyně poroty // Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze. Je česká politička a úřednice, od roku 2014 zastupitelka města Česká Lípa, od roku 2016 zastupitelka a 1. náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, členka hnutí ANO 2011. Roku 2018 byla zvolena starostkou města Česká Lípa.

Miroslav Cikán

Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze a spolu s Pavlou Melkovou založil v roce 1996 architektonickou kancelář MCA. K úspěšným realizacím vzešlých z architektonických soutěží patří například návrh úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad, či úprava Bastionu U božích muk. Od roku 2009 je architekt Cikán vedoucím atelieru na fakultě architektury ČVUT v Praze. Věnuje se také teoretické činnosti a publikuje v odborných časopisech.

Martina Forejtová

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na zahradnické fakultě v Lednici na Moravě při Mendelově univerzitě v Brně. Externě spolupracovala s ateliérem Terra Florida (2001-2005). V roce 2005 spoluzaložila ateliér a05, kde byla partnerem po dobu jeho existence až do roku 2015. Následně založila Land05, ateliér zahradní a krajinářské architektury. Ve spolupráci s XTOPIX získali 1. místo v architektonicko-urbanistické soutěži na revitalizaci Husova náměstí v Lysé nad Labem.

David Kotek

Architekturu vystudoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Působil v ateliéru ARCHTEAM v Náchodě, a poté v Ateliér Brno (P. Hrůša a P. Pelčák). Od roku 2004 vede svoji vlastní architektonickou kancelář Projektstudio v Ostravě., zabývající se environmentální architekturou. Ateliér získal za rekonstrukci Městského stadionu v Ostravě titul Stavba roku 2016 a zpracoval návrh na rekonstrukci Duhového náměstí v městském obvodu Poruba.

Marek Žáček

náhradník // Vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Během studia se zúčastnil studijní stáže na TU/e v Eindhovenu a pracovní stáže v architektonickém studiu Pott Architects v Berlíně. Praxi také získal v atelieru Petr Janda / brainwork a od roku 2015 působí v atelieru BY architects.

Martin Brož

Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Novém Boru. Pracoval jako technolog ve sklářském průmyslu, následně jako proces technik, později jako vedoucí infrastruktury a energetik v automobilovém průmysl. V roce 2013 byl oceněn za nejlepší energetický projekt v kategorii středně velké podniky. Od roku 2018 je místostarosta v České Lípě a působí v odboru rozvoje města a investic, v odboru správy majetku města, ve stavebním úřadu a na úseku územního plánování a jako energetický management města.

Roman Málek

Civilním povoláním je geodet s 30letou praxí. V roce 2013 založil společnost Geodézie Málek, která nabízí geodetické služby. Stal se zastupitelem města Česká Lípa, předsedou výboru pro rozvoj města a památky a místopředsedou výboru pro prodej a pronájem nemovitostí.

Jolana Nebřenská

náhradník // Vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor pozemní stavby, a Metropolitní univerzitu Praha, obor Veřejná správa – právní specializace. Téměř 30 let pracuje na MěÚ v České Lípě jako investiční technik a od roku 2009 jako vedoucí odboru rozvoje města a investic. Ve svojí profesní praxi se věnovala přípravě a realizaci veřejných investic a od roku 1995 se zároveň zabývá zadáváním veřejných zakázek.

Hana Ezrová

náhradník // Vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze. Po studiu působila jako přípravář a rozpočtář staveb u stavební firmy LUHOV-CL a.s., poté jako investiční technik města Česká Lípa. Od roku 2015 je vedoucí oddělení investic a dotací pro město Česká Lípa.

Petra Novotná

Vystudovala Střední zahradnickou školu Děčín – Libverda a Univerzitu Jana Ámose Komenského Praha. Údržbě veřejné zeleně se věnuje přes 20 let, a to nejdříve v soukromé společnosti a od roku 2008 na MěÚ Česká Lípa jako vedoucí oddělení technické správy majetku a v současné době jako vedoucí odboru správy majetku. Mimo jiné se podílí na správě a údržbě veřejného prostranství, komunikací a nemovitostí.

Previous Next