Dukla sportovní

 • Vítězný návrh

  Atelier CMJN, AED Project, Terra Florida / François Lepeytre, Gaël Brulé, Spolupráce: Hector Hernandez, Marisa Benedetti. Martin Roynard, Aleš Marek, Ondřej Šperl, Tomáš Hajdu, Jan Šulcek, Helena Holakovská, Zuzana Hlasivcová, Lada Veselá, Radka Šimková

 • Zadavatel

  město Pardubice

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  23.11.2022

 • Stav

  Podepsána smlouva s 2. cenou

 • Ceny a skicovné

  900 000 Kč – 600 000 Kč – 400 000 Kč – odměny celkem 3 x 100 000 Kč

Soutěž se soustřeďuje na nové soudobé pojetí sportovního areálu Dukla, sportoviště s jedním z největších potenciálů v České republice, a jeho nejbližší okolí. Cílem soutěže je navrhnout správné urbanistické a architektonické řešení sportovního areálu
četně navazujícího vytyčeného území a zároveň se zamyslet nad posláním sportu a jeho významem a postavením v dnešní společnosti. Sportovní areál na Dukle v Pardubicích - s atletikou, basketbalem, házenou – má výborný mix sportu a předpoklady stát se městským sportovním areálem XXI. století. Cílem soutěže je vytvořit moderní multifunkční sportovní areál, který město Pardubice na základě výsledku této soutěže bude realizovat jako jeden ze svých dlouhodobých cílů.

Porota

Saša Begović

Chorvatský architekt, absolvent Fakulty architektury na Univerzitě v Záhřebu. V roce 1994 spolu s Tatjanou Grozdanić, Markem Dabrovićem a Silvijem Novakem založili studio 3LHD. Projekty 3LHD se pohybují od měřítka rodinných domů přes veřejné stavby až po teoretické koncepty. Věhlas získali díky svému projektu z roku 1997 – Mostu chorvatských válečných veteránů v Rijece – který získal mnoho mezinárodních cen. Oceňované jsou rovněž jejich projekty hotelů a sportovních center. Chorvatsko reprezentovali i na benátském Bienále v roce 2010, stejně jako na Expo 2005 a 2008.

Erik Moederscheim

Holandský architekt, vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Eindhovenu. Už při studiích pracoval v kancelářích Wiela Aretse a NL Architects. V roce 2005 založil s Ruudem Moonenem studio MoederscheimMoonen architects, ve kterém se zaměřují zejména na veřejné budovy a stavby pro sport, volný čas a kulturu, jak dokazují jejich četné realizace sportovních a komunitních center v domovském Holandsku.

Jitka Ressová

Absolventka VUT v Brně, a to jak Fakulty stavební, tak Fakulty architektury. Od roku 2002 pracuje v architektonicko-designérské kanceláři Ellement, kterou spoluzaložila s Hanou Maršíkovou, Helenou Víškovou a Janem Pavézkou.
Jejich realizace se pohybují v rozmezí od urbanistických studií, přes veřejné prostory, komerční objekty až po návrhy
rodinných domů, menší i rozsáhlé rekonstrukce, komerční i soukromé interiéry a produktový design. Ellement se sídlem ve Zlíně se dlouhodobě zaměřuje na genius loci svého města a jeho architektonického odkazu; jejich nedávná realizace revitalizace Gahurova prospektu sklízí pozitivní ohlasy nejen u odborné veřejnosti.

Ondřej Teplý

Absolvent Fakulty architektury a umění TU Liberec. Praxi získal jak na Magistrátu města Pardubic, tak v architektonické kanceláři Romana Kouckého. V roce 2009 spolu s kolegy architekty a grafiky založil v Pardubicích studio MIXAGE,
zpracovávalo mimo jiné prezentaci pardubického územního plánu. Spolupořádá architektonické přednášky a diskuze,
aktivní člen pardubických spolků OFFCITY a Mlýny městu.

Edita Lisecová

náhradnice

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Má za sebou více než deset let praxe v architektonické kanceláři Romana Kouckého, kde je spoluautorkou řady realizací veřejného prostranství, studií a projektů celé škály měřítek včetně zkušenosti s územním plánováním. Na Fakultě architektury působí coby asistentka v ateliéru Romana Kouckého
a posledních pět let je koordinátorkou magisterského studia.

Martin Charvát

primátor města Pardubice
Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, pracoval jako stavbyvedoucí, posléze na různých manažerských postech v několika stavebních společnostech. Od roku 2011 byl předsedou představenstva Rozvojového
fondu Pardubice a.s., který do roku 2014 také řídil. Na post primátora Pardubic byl zvolen v roce 2014.

Helena Dvořáčková

náměstkyně primátora
Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze a autorizovaná inženýrka v pozemních stavbách a statice a dynamice staveb. V letech 1981–1991 pracovala v Průmstavu Pardubice. Od roku 1992 působila jako jednatelka projektové
kanceláře, v roce 2004 založila vlastní projekční kancelář. Pozici náměstkyně primátora zastává od listopadu 2014.

Aleš Klose

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaný architekt. Pracoval v ateliérech v Praze a Olomouci, působil na Odboru Koncepce a rozvoje při MMP, od roku 1999 založil vlastní architektonický atelier v Pardubicích.

Jaroslav Menšík

náhradník

Absolvent Fakulty stavební oboru architektura na ČVUT v Praze. Pracoval ve vývoji a výzkumu Pozemních staveb České
Budějovice, později působil na MNV Pardubice. Od roku 1992 podniká jako autorizovaný architekt v oboru projektové činnosti ve výstavbě. V roce 2010 byl zvolen starostou městského obvodu Pardubice I a v roce 2014 tento post obhájil.

Jakub Rychtecký

náhradník

náměstek primátora pro sport
Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, působil jako trenér mládeže v basketbalu a jako
sportovní redaktor. Od roku 2008 se pracovně pohybuje ve veřejné správě. Od roku 2011 působil na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde zastával funkci vedoucího oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana a tiskového mluvčího. Pozici náměstka primátora zastává od listopadu 2014.

Předchozí Další