Nový Eden - Dům Prahy 10

 • Vítězný návrh

  ohboi a JIKA-CZ / Brno a Hradec Králové

 • Zadavatel

  Praha 10

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  březen 2022

 • Stav

  příprava JŘBU

 • Ceny a skicovné

  1 200 000 Kč - 900 000 Kč - 450 000 Kč + skicovné 3 x 150 000 Kč

EDN

Cílem soutěže bylo navrhnout městský dům na parcele patřící kulturnímu domu Eden a představit koncept veřejných prostor celého dotčeného území. Stavba má v sobě spojovat několik programů, a to především nájemní bydlení ve vyšších patrech s kulturním programem, obchody a službami v nižších patrech, které tuto lokalitu oživí a umožní trávení času uvnitř objektu i v jeho okolí - ať už půjde o kavárny a restaurace či konání kulturních aktivit uvnitř a vně samotného domu.

Porota

Martina Buřičová

předsedkyně poroty

Architektka, caraa.cz / Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, na které působí jako odborný asistent a vyučuje základy architektonického navrhování studenty prvního ročníku. Po několikaleté spolupráci s S.H.S. architekti a zahraniční stáži ve Francii založila spolu se Štěpánem Kubíčkem vlastní architektonické studio caraa.cz (čti: čára A). Mimo jiná ocenění získal tento ateliér v roce 2010 Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce.

Martin Valovič

místopředseda poroty

Místostarosta městké části Praha 10 / Architekturu vystudoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze (člen ČKA). Od roku 1992 provozuje vlastní architektonickou kancelář. V současné době působí jako místostarosta městské části Praha 10 s gescemi územní rozvoj, památková péče a podpora podnikání.

Günter Katherl

Architekt, Caramel Architekten / Architekturu vystudoval na Vídeňské technické univerzitě a University of Michigan, USA. Od roku 1992 pracoval v ateliéru Ernsta Hoffmanna ve Štýrském Hradci a od roku 1995 pro pařížskou kancelář Dominique Perrault. V roce 1998 založil kancelář Haller + Katherl, která se stala základem pro budoucí studio Caramel Architekten, které dnes vede společně s dalšími dvěma partnery. Společně získali v průběhu let mnoho domácích i mezinárodních ocenění. Mezi jejich nejznámější projekty patří Fakulta mechatroniky a vědecký park v Linzi, komplex Wifi-Dornbirn či administrativní a provozní budova v Ansfelden.

Oana Radeş

Architektka, Shift Architecture Urbanism / Architekturu vystudovala na Vysoké škole architektury Ion Mincu v Bukurešti a Technické univerzitě v Delftu. Několik let pracovala ve studiu MVRDV a v roce 2005 založila s dalšími dvěma partnery kancelář Shift architecture urbanism se sídlem v Rotterdamu. K jejich posledním realizacím patří několik muzejních budov a areál v Kerkrade nebo asistované bydlení v Tilburgu.

Ivan Kroupa

Architekt, Ivan Kroupa architekti / Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde také vyučoval, nyní vede ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1990 má vlastní kancelář Ivan Kroupa architekti, mezi jejichž realizace patří např. Centrum současného umění DOX, Industriální galerie a muzeum tisku v Českých Budějovicích. V roce 2019 mu byla udělena Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.

Jana Komrsková

 1. místostarostka městské části Praha 10 / Od roku 2018 je místostarostkou městské části Praha 10 s gescemi životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a volný čas.

Milan Maršálek

Předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu městské části Praha 10 / Vystudoval krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze, následně působil na tamní Fakultě životního prostředí několik let jako technický a pedagogický pracovník. Zastupitelem MČ Praha 10 je ve druhém funkčním období. V současnosti předsedá Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10 a Komisi územního rozvoje RMČ Praha 10.

Alexandra Georgescu

náhradnice

Architektka, KOGAA / Studovala na Piet Zwart Institute v Holandsku, kde získala titul Interior Architecture and Retail Design Master Degree. Předtím studovala ve Velké Británii, Dánsku a Itálii. Pracovala pro SPARK Architects v Pekingu a pro Studio Brioschi v Miláně. Je spoluzakládající partnerkou brněnské kanceláře KOGAA. Jejich známými realizacemi jsou brněnské rekonstrukce The Distillery a DADA District.

Martin Sekal

náhradník

Místostarosta městské části Praha 10 / Od roku 2019 je místostarostou městské části Praha 10 s gescemi doprava a parkování, rekonstrukce radnice.

Michal Kočí

náhradník

Radní městské části Praha 10 / Od roku 2018 je radním městské části Praha 10 s gescemi sociální a zdravotní politika, bezpečnost.

David Kašpar

náhradník

Místostarosta městské části Praha 10 / Dlouhodobě se věnuje otázkám kreativního rozvoje města a kulturnímu managementu. Spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje Prahy, kde byl garantem oblasti kultura Strategického plánu hl. m. Prahy. Od roku 2012 byl ředitelem příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. Je předsedou správní rady zapsaného ústavu Kreativní Praha. Působí také jako odborný asistent na Katedře produkce DAMU v Praze.

Předchozí Další