Nový Eden - Dům Prahy 10

 • (2 - 4. 8. 2021)
  mali by sme dotaz ohľadom zadaných súťažných podmienok, kde v samotnom obsahu podmienok je v bode 13) spomenutá „Žádost o účast“, pričom následne v súťažných podmienkach takáto skutočnosť nie je uvedená, a preto nám nie je jasné, či je nutné zaslať žiadosť o účast, alebo nie, a teda stačí rovno predložiť súťažný návrh.

  Soutěž je vyhlášena jako otevřená dvoufázová, takže je v první fázi soutěže nutné odevzdat soutěžní návrh nikoliv žádost o účast, viz soutěžní podmínky.

 • (1 - 4. 8. 2021)
  mali by sme dotaz ohľadom odovzdávania jednotlivých častí súťažného návrhu, a to konkrétne „Prohlášení“ a „Identifikace.“ Jedná sa o to, že pri ostatných častiach súťažného návrhu v časti 13 súťažných podmienok je uvedený ich spôsob i forma odovzdania, ktorá práve pri týchto dvoch častiach chýba. Tak by sme sa chceli spýtať, akým spôsobom a v akej forme budú tieto dokumenty odevzdané, či elektronicky alebo fyzicky, alebo aj aj.

  Prohlášení se odevzdává elektronicky a identifikace jak elektronicky tak i fyzicky spolu s panely a sešitem, identifikaci je nutné ovšem v tištěné podobě zajistit tak aby nedošlo k zjištění autora ideálně vložením do uzavřené neprůhledné obálky s názvem „Autor“.

 • (2 - 27. 7. 2021)
  Since it is asked in the brief to connect the newly-designed parking system to the existing one, Is it possible to have the plans for the existing underground parking system?

  Jelikož se jedná o cizí majetek, město nemá k dispozici plány garáží.

 • (1 - 27. 7. 2021)
  Is it allowed to modify the existing car ramp inside the plot in order to better arrange the circulation within the area?

  Ano je to možné, ale jedná se o cizí majetek a bude náročné dohodnout úpravu stávajícího rampy v rámci povolovacího procesu.

 • (1 - 20. 7. 2021)
  Please, be so kind to specify the terrain elevation data nearby the planned building. The EDN P.02_2D drawing contains a layer with the terrain contour lines, but without numbering. Please specify one of the contour lines as the level ± 0,00 and give height numbers to the others inside the delimited competition area

  Výšky vrstevnic jsou vidět na přiloženém zobrazení:
  3d model printescreen - vertex z
  3d model printescreen - výšky vrstevnic