Komunitní centrum H55

 • Vítězný návrh

  Zbyněk Ryška, Aleš Břečka / Brno

 • Realizovaný návrh - 3. cena

  Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka, Petr Synovec / Praha

 • Zadavatel

  Praha 14

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, jednofázová

 • Výsledky soutěže

  2014

 • Stav

  Postaveno a v provozu od roku 2020

 • Ceny a odměny

  100 000 Kč - 70 000 Kč - 40 000 Kč - odměny 2 x 10 000 Kč

 • Web volnočasového centra H55

  h55.cz

H55

Radek Vondra, starosta městské části Praha 14, v úvodu zadání soutěže: „Hloubětín je komunita lidí, kteří mezi sebou chtějí komunikovat a nemají pro své aktivity žádné zázemí. Komunitní centrum by mělo nastartovat společenský a kulturní život.
Parcela pro nové komunitní centrum historicky patřila ke kostelu. Pozemek se nachází v samém jádru historického Hloubětína, v blízkosti památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Stála zde fara a stará hloubětínská škola. Před 5 lety bylo předchozím vedením radnice rozhodnuto o demolici chátrajících domů a výstavbě nového komunitního centra. Původní návrh komunitní centra z roku 2009 byl předimenzovaný, městská část v té době neměla žádné kulturní zařízení ani komunitní centrum. Jsem příznivce spíše menších lokálních center, kam lidé mohou dojít za kulturou pěšky. Přistoupili jsme tedy k přepracování projektu a začali jsme mapováním potřeb obyvatel. Tak byl vytvořen nový stavební program k této soutěži.
Záměrem je vybudovat společenské zázemí celé lokality, kde by vznikl prostor pro setkávání komunitních skupin, včetně kavárny a menšího společenského sálu. Součástí centra by měl být i prostor pro spolupráci městské části s veřejností a prostor pro pořádání slavnostních příležitostí a svateb. Naším cílem je postavit levný dům s nízkými provozními náklady, kam místní lidé budou moci přijít a vytvořit si v něm svůj vlastní program. Městská část by měla infrastrukturu budovat a spravovat, nikoliv ji provozovat. Náplň by měla být tvořena místními lidmi pro ně navzájem. Komunitní centrum má být objekt, který využije potenciál krásného kostela a zahrad. Židovská obec, jež zahrady vlastní, i stávající nájemce GynCentrum, poskytnou zahrady do pronájmu, pokud je městská část zkultivuje a zpřístupní veřejnosti. Zahrady původně patřily k zámečku a v jejich svahu bývalo letní divadlo. Místo bylo kulturním středem Hloubětína. Dnes je to jen velká plocha neudržované zeleně, kterou bychom mohli skrze komunitní centrum postupně kultivovat. Chceme postavit něco pěkného, co využije tyto zahrady, a lidé si oblíbí. Přejeme si, aby místní obyvatelé návrh přijali.
Důležité je pro nás i seznámení veřejnosti s výsledky architektonické soutěže a reflexe připomínek k návrhům ze stran občanů. Dále mohou jít všechny potřebné kroky k realizaci velmi rychle za sebou. Od soutěže očekávám, že brzy vznikne místo, které se stane symbolem Hloubětína. Hloubětín potřebuje svoje vlastní centrum kultury a tuto roli má hrát komunitní centrum. Oblast pak bude mít své srdce reflektující potřeby místa - srdce Hloubětína.“

Porota vybírala z 64 návrhů, hodnotila návrhy anonymně, to znamená, že po celý čas hodnocení nevěděla, kdo jsou jejich autoři návrhů. 64 týmů = 233 architektů, urbanistů, krajinářů a inženýrů, kteří společně hloubětínské soutěži věnovali 34 950 hodin práce.

Porota

Michal Kohout

předseda poroty

architekt, UNIT architekti

Radek Vondra

místopředseda poroty

starosta Prahy 14

Anne Catherine Fleith

architektka, Feld72

Svatopluk Sládeček

architekt, studio NEW WORK

Milan Veselý

hlavní architekt Prahy 14

Juraj Calaj

náhradník

architekt, edit!

Regina Loukotová

náhradnice

architektka, rektorka ARCHIP

Josef Kutmon

náhradník

zastupitel Prahy 14

David Kašpar

náhradník

ředitel Praha 14 kulturní

Předchozí Další